8 november 2023

Dit weekend komen vertegenwoordigers van verschillende Europese eilandregio’s naar Terschelling. Ze zullen daar spreken over hoe in verschillende landen en regio’s oplossingen worden gevonden om te voldoen aan de vraag naar geschikte en betaalbare woningen voor de inwoners.

De FNP werkt daarvoor samen met de European Free Alliance (EFA), de Europese politieke partij waar de FNP bij aangesloten is. Op Terschelling worden deelnemers verwacht uit Sicilië, Sardinië, Menorca, Baskenland, Corsica, Bretagne, Cornwall, Sleeswijk-Holstein, de Aland-eilanden en uit Fryslân zelf.

De internationale deelnemers komen op vrijdag aan. Op zaterdag begint het programma met vier wethouders van twee Friese eilanden en van twee gemeenten op het vasteland die zullen vertellen over wat zij doen om voldoende en geschikte woningen te regelen voor hun inwoners. Ook komen de Friese gedeputeerde van wonen en de gebiedsgedeputeerde voor het Wad aan het woord.

’s Middags wordt het thema met een Europese bril bekeken: hoe gaan andere eilanden om met de spanning op de woningmarkt en wat kan de EU daar aan doen om de inwoners van de eilanden te helpen? De Corsicaanse Europarlementariër François Alfonsi zal daarover in debat met de officiële vertegenwoordiger van de Aland-eilanden bij de EU en met EU-woningmarktexpert Barbara Steenbergen.

Twee jaar geleden diende de FNP een motie in op het jaarlijkse EFA-congres. Dat was een onderdeel van het Aanvalsplan Wonen van de partij. In het Aanvalsplan staat beschreven hoe onze eilanden toen al voorrang gaven aan hun eigen inwoners en aan werknemers die daar een woning nodig hebben. Intussen ziet ook de landelijke politiek in dat zulke regels eveneens nodig zijn op het vasteland.Tags: Europa Wenje yn Fryslan