Uw bijdrage telt

De FNP is blij met uw stem, tijd en denkkracht. Graag willen wij dat u u aanmeld als FNP-lid (klik hier voor meer informatie ). Daarnaast is het ook mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Dit geldt voor leden die een extra bijdrage willen geven alsmede voor iedereen die Fryslân en de FNP een warm hart toedraagt. Een bijdrage kan direct worden overgemaakt op bankrekening NL21 RABO 0305 0145 28 op naam van de FNP in Leeuwarden.

Elke bijdrage vanaf € 10,-  is erg welkom.

Uw bijdrage kan als gift worden ingediend in uw belastingaangifte.

De FNP is een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) voor meer informatie klik hier

Giften boven de € 4.500,- worden op basis van de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in onze jaarrekening openbaar gemaakt.

Aan uw donatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De FNP is ANBI gecertificeerd

Over uw donatie aan de FNP

Het is voor de belastingbetaler, leden en donoren dat we inzicht geven in het functioneren van onze ANBI. Het gaat over de informatie die belangrijk is voor transparantie en verantwoording van de FNP-financiën.

Onder dossiernummer 16180 staat de FNP vanaf 1-1-2008 bij de belastingdienst ingeschreven als instelling voor algemeen nut.

Als u via de website van de belastingdienst (ANBI-site) zoekt op  “Vereniging Fryske Nasjonale Partij” in “Leeuwarden” wordt dit bevestigd.

Downloads:
Algemiene ynformaasje.pdf
Jeftereglemint.pdf