Sijbe Knol

Sijbe Knol is op 19 juli 2023 in de Friese Statenzaal beëdigd als FNP-gedeputeerde.

Sijbe Knol is politiek verantwoordelijk voor de onderwerpen ruimtelijke ordening, wonen, energie, leefbaarheid en cultuur. Dat zijn portefeuilles die goed bij de FNP passen. Sijbe Knol is degene die er voor mag zorgen dat onze ruimte en ons landschap ook ons goud blijven. In samenwerking met de gemeenten werkt hij eraan dat in alle kernen naar aard, schaal en karakter voor onze inwoners gebouwd kunnen worden. ‘Wonen waar wij willen wonen.’ Daarnaast is het zijn opgave om samen met de Friese inwoners en de culturele sector de leefbaarheid overeind te houden en te verbeteren.