Water is voor alle inwoners van Fryslân belangrijk. Immers, zonder water geen leven. Sinds 2004 hebben we één groot waterschap: het Wetterskip Fryslân. Het takenpakket van het Wetterskip is groot en breed. Fryslân is een provincie met veel water: meren , ontelbare kanalen en vaarten. We hebben hoge gebieden (het zand en de klei) en veel lagere gebieden (het veen).

Het Wetterskip Fryslân heeft een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit 25 leden. Zij worden elke 4 jaar gekozen door de inwoners van Fryslân. Politieke partijen en belangengroepen, alsook de natuurorganisaties, mogen door de waterschapsverkiezingen een aantal zitten verdelen. De traditionele belangen, alsook de boeren en de ondernemers, hebben een aantal vaste zitten in het Algemeen Bestuur.


Foto: haadkantoar Wetterskip Fryslân (ôfbylding komt fan wetterskipfryslan.nl)