Algemeen e-mail
HB.ynfo@fnp.frl
 
Jan Arendz (voorzitter)
Woonplaats: Beetsterzwaag
T: +31 06 11864505  
 
Jan Benedictus (penningmeester)
Woonplaats: Boelenslaan
 
Aeltsje de Groot (secretaris)
Woonplaats: Stiens
 
Annigje Toering
Woonplaats: Mantgum
 
Marcel van der Wal
Woonplaats: Oudega (Smallingerland)