OPNL: platform voor onafhankelijke politieke partijen

De FNP heeft in 1995 aan de wieg gestaan van de OPNL (voorheen OSF) . In dit platform hebben 14 onafhankelijke partijen uit heel Nederland zich verenigd. Het doel is om samen te versterken door samen te werken, kennis uit te wisselen en deel te nemen in het wetgevingsproces.

Op dit moment heeft de OPNL één zit in de Eerste Kamer, die wordt ingenomen door een FNP’er, Auke van der Goot. De voorzitter is ook een FNP’er, Sybren Singelsma.

OPNL is erkend als een nationale politieke partij en verzorgt als zodanig ook financiële steun aan de aangesloten partijen. Op dit moment is OPNL met name actief in de Eerste Kamer.

Alle aangesloten partijen hebben haar eigen ideeën en identiteit. Zij zijn gelijkwaardig, met drie kernwaarden:

  1. Altijd op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  2. Met elkaar samenwerken, zonder aantasting van eigen identiteit.
  3. Optrekken als één partij; eenheid in verscheidenheid.

Contact met de OPNL

Website
https://www.opnl.nl/

E-mail:
info@opnl.nl

Provinsjale Steaten stemmen

Niet de burgers, maar de leden van de Provinsjale Steaten stemmen voor de Eerste Kamer. Dit zijn dus indirecte verkiezingen. Regionale en lokale partijen dragen per provincie een kandidaat voor.

Hindrik ten Hoeve (FNP) is met elkaar 12 jaar senator geweest voor de OSF. Hij had groot aanzien en is doorslaggevend geweest in tal van zaken, zoals het tegenhouden van bezuinigingen op cultuur, het veiligstellen van Friestalige kinderopvang en het veiligstellen van de onafhankelijkheid van Omrop Fryslân.


Senator Eerste Kamer

Auke van der Goot is sinds juni 2023 de senator fan de OPNL.

Auke is geboren en getogen in Leeuwarden-Huizum, studeerde geschiedenis in Groningen en werkte daarna voor de provincie Fryslân, het Europees Bureau voor Kleine Talen (in Brussel) en Mercator-Education (Fryske Akademy). Van 1999-2022 was hij beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag en ook in Brussel.

Resultaten boeken voor Fryslân en voor de andere regio’s, in Den Haag en Europa, is voor Auke van der Goot een rode draad in zijn leven. Als senator voor OPNL wil hij zich daar sterk voor maken. Want samen staan regio’s en hun inwoners sterker in de Eerste Kamer.


FNP’ers binnen de OPNL 

Annigje ToeringLedenraadannigje.toering@fnp.frl
Dinie VisserSteunfractiedvisser@fryslan.frl
Tjitte HemstraSteunfractiet.hemstra@fryslan.frl