Ús blochs en podcasts

NIJS


14-02-2019

[Bloch] Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân

Dat is earlik sein hiel wat. Mar wy tinke dat it op termyn kin. ...

07-02-2019

Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is ...

05-02-2019

[FNPodcast] #1 - HaFaBra

Dizze podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

BLOCH


14-02-2019

[Bloch] Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân


Dat is earlik sein hiel wat. Mar wy tinke dat it op termyn kin. ...

05-02-2019

[FNPodcast] #1 - HaFaBra


Dizze podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dy ...

2019 FNP Fryslân - Disclaimer