De meiwurkers Ali en Tryntsje, ûnder lieding fan FNP buromeiwurker Ferry van der Ploeg, soargje dat de partij fasilitêr draaie kin, dogge de boekhâlding en de ledenadministraasje. Op it Partijhûs hawwe bestjoer en kommisjes ek har fêste gearkomsteplak.

Wolle jo in besite bringe oan it partijhûs? Nim dan efkes telefoanysk kontakt op foar it meitsjen fan in ôfspraak.

Kontakt mei it Partijhûs:
E-post: partijhus@fnp.frl
Tillefoan: 06 – 15210335

Adres:
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert