European Free Alliance

De European Free Alliance  (EFA, Europese Vrije Alliantie) is een Europese partij die meer dan 40 partijen uit heel Europa verenigt, partijen die zelf meer te zeggen willen hebben over wat er gebeurd in hun eigen regio en met hun eigen inwoners. Sommige partijen streven daarbij naar onafhankelijkheid, andere partijen willen meer ruimte om zelf hun toekomst te bepalen voor hun regio of hun (taal-)minderheid.

De European Free Alliance is een pro-Europese partij die staat voor de waarden van de Europese Unie: de principes van vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en de rechtstaat. Samen werkt de EFA aan zelfbeschikking, voor een Europa van de mensen, voor vrede, voor een duurzame planeet, voor sociale rechtvaardigheid, voor een meertalig Europa dat ook oog heeft voor kleinere talen. De EFA doet dat op basis van solidariteit met alle mensen en met hun recht om zelf keuzes te maken, en dat geldt ook voor de jongere generaties.

De EFA bestaat al sinds 1981 en wordt sinds 2004 erkend als een Europese politieke partij door het Europees Parlement. Daarom krijgt de partij financiering van het Europees Parlement en daarnaast van de leden. De EFA is geregistreerd als een vereniging (asbl/vzw) in België.

Het manifest voor de laatste verkiezingen voor het Europees Parlament in 2019 kan hier gedownload worden.  


EFA-fractie in het Europees Parlement

De EFA fractie in het Europees Parlement  bestaat uit verschillende leden die staan voor democratie en zelfbeschikking voor regio’s en (taal-)minderheden in Europa en werken aan de doelen van de EFA-partij. De EFA vormt tezamen met de Groenen al sinds 1999 één fractie in het Europees Parlement (Greens/European Free Alliance Group).

Vanwege binnenlandse gevoeligheden hebben Europarlementariërs van enkele EFA-partijen zich bij andere fracties aangesloten. Zo zijn bijvoorbeeld de leden fan de Vlaamse N-VA geen lid van de Groenen/EFA-fractie. 


EA-fractie in het Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s  is de EU instelling waarin de provincies en gemeenten meepraten over het beleid van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de lokale en regionale overheden en geeft advies over nieuwe EU-wetgeving die invloed heeft op regio’s en gemeenten. Het Comité van de Regio’s is een politiek orgaan dat bestaat uit 329 leden uit alle landen van de EU. Dat zijn gekozen politici en bestuurders op lokaal of regionaal niveau. De leden komen zes keer per jaar in Brussel bij elkaar om wetgeving te bespreken of om resoluties aan te nemen over verschillende onderwerpen. De vorige FNP-gedeputeerde Klaas Fokkinga was tot 2023 één van de leden fan de Nederlandse delegatie bij het Comité van de Regio’s. Hij had zich aangesloten bij de politieke fractie van European Alliance (EA), die gelieerd is aan de EFA. Op dit moment heeft de FNP zelf geen vertegenwoordiger meer.


EFA-bestuurslid Frank de Boer

Frank de Boer werd geboren in Ureterp (Oerterp, Opsterland), en studeerde ingenieursgeologie en rechten. Frank was een aantal jaar werkzaam als geotechnisch ingenieur voordat hij begon te werken voor de Europese minderhedenorganisaties YEN en FUEN. Daardoor is hij goed op de hoogte met de situatie van een groot aantal (taal-)minderheden in heel Europa, en ook met de EU instellingen en andere relevante internationale organisaties zoals de Raad van Europa, OVSE en de Verenigde Naties. Als auteur van de tekst en juridisch coördinator was Frank één van de architecten van het Minority SafePack Initiative, het Europese burgerinitiatief voor minderheidsrechten en talige verscheidenheid in Europa.

Nadat hij in 2017 terug verhuisde naar Fryslân, werd Frank actiever in de Fryske Nasjonale Partij. Tegenwoordig is hij beleidsmedewerker bij de FNP-fractie in Provinsjale Staten. Sinds 2022 is hij lid van het EFA-bestuur (Bureau).