Contact met de FNP Waterschapsfractie:

Naam: Bert Vollema
E-mail: bvollema@ab,wetterskipfryslan.nl 

Naam: Tryntsje Albada
E-mail: talbada@ab.wetterskipfryslan.nl

Naam: Anneke Hylkema
E-mail: ahylkema@ab.wetterskipfryslan.nl