FNP Fryslân is een politieke partij in Fryslân sinds 1962

De FNP gaat uit van de kracht van ‘mienskippen’, de maatschappij, als die ruimte en (eigen) bevoegdheid krijgen dan versterkt dat de eigen taal, cultuur en identiteit en daarmee het welzijn. De FNP voelt zich thuis in een solidair Europa en streeft naar een op alle gebieden een duurzaam Fryslân, door onder andere ondernemende ‘mienskippen’, energie, meer biodiversiteit en nog meer!

FNP provinciaal en gemeentelijk

De FNP, opgericht in 1962, heeft bijna 1300 leden. De basis van de organisatie ligt in de afdeling, die volgens de gemeentelijke indeling georganiseerd zijn. In bijna alle gemeenten in Fryslân heeft de FNP een afdeling met leden, een bestuur en een fractie.

Commissies en Statenfractie

Op provinciaal niveau heeft de partij een hoofdbestuur met een aantal commissies. Het hoofdbestuur zorgt er voor dat de partij-organisatie provinciaal vorm krijgt en geeft ondersteuning aan de afdeling. De leden van de Statenfractie verwoorden de politieke FNP-standpunten in de Staten van Fryslân. De leden van de fractie hebben ook zitting in verschillende Statencommissies. De fractie wordt bijgestaan door twee fractiemedewerkers.

FNP in de Eerste Kamer

Sinds 1999 heeft de FNP een vertegenwoordiging in de Eerste Kamer-de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie). Dit is een samenwerkingsverband van regionale partijen in de verschillende provincies in de Senaat. Vanaf 2007 levert de FNP als grootste regionale partij ook de voorzitter van de OSF.

FNP in Europa

De FNP werkt in de Europese politieke partij European Free Alliance (EFA) samen met andere regionale politieke partijen in Europa zoals bijvoorbeeld de Schotten, de Welshmen en de Catalanen. Onder de ongeveer 40 Europese partners bevinden zich ook de Friese politieke partijen in Duitsland. De FNP heeft als medeoprichter een directe zetel in het bestuur van de EFA.

Meer weten over de geschiedenis van de FNP?

In 2003 is de volgende titel uitgekomen, welke te leen is bij de bibliotheek of te koop bij it Partijhûs: 

Huisman, Kerst – Tusken Fryske dream en Nederlânske macht – fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij – Leeuwarden 2003.  390 bladzijden.