Jan Arendz

Voorzitter

Woonplaats: Beetsterzwaag

HB-contactpersoon voor Achtkarspelen en Opsterland

Jan Benedictus

Penningmeester 

Woonplaats: Boelenslaan
HB-contactpersoon voor Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Aeltsje de Groot

Secretaris

Woonplaats: Stiens
HB-contactpersoon voor Heerenveen en Leeuwarden

Annigje Toering

Algemeen bestuurslid

Woonplaats: Mantgum
OPNL-commissie
Kadercommissie
HB-contactpersoon voor Súdwest-Fryslân en Waadhoeke

Marcel van der Wal

Algemeen bestuurslid

Woonplaats: Oudega (Smallingerland)
ICT-commissie
HB-contactpersoon voor Smallingerland en Tytsjerksteradiel

Klaas Nieuwhof

Algemeen bestuurslid

Woonplaats: Berltsum

HB-contactpersoon voor De Fryske Marren