De FNP, dat is mijn partij.

"Word ook lid van de FNP"

Inspraak en meestemmen op ledenvergaderingen
Als lid van FNP kunt u uw persoonlijke mening geven over politieke kwesties op provinciaal en gemeentelijk FNP-bijeenkomsten.
De ledenvergaderingen zijn het hoogste besluitvormingsorgaan in de FNP. Het verkiezingsprogramma wordt bijvoorbeeld hierin vastgelegd.
In dit programma worden de politieke uitgangspunten en doelen van de FNP gedefinieerd. Door uw stem, heeft u direct invloed op het beleid van de FNP! Ook de leden van commissies en de kandidaat-statenleden en gemeenteraadsleden worden hierin benoemd.
 
Ledenblad 'De Frijbûtser'
 3 keer per jaar krijgt u het partij magazine 'De Frijbûtser'.

Contributie
De minimale bijdrage is € 27,50 per jaar. Een minimale bijdrage van € 16,00 per jaar is van toepassing op het 2e lid in één gezin en leden onder de leeftijd van 27 jaar. Voor jongeren onder de 22 jaar is het lidmaatschap gratis. Wanneer u deze bijdrage niet kunt missen, dan kunt u de penningmeester toestemming vragen om minder te betalen.

De gemeentelijke FNP-afdelingen ontvangen 20% van deze  bijdrage.
Bij verkiezingen krijgt u meestal een verzoek om een ​​vrijwillige bijdrage voor het verkiezingsfonds.
De FNP zorgt voor uw persoonlijke gegevens en geeft deze niet door aan derden. 
De FNP is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Nu gratis: cursus Friese taal 
De FNP organiseert elk jaar een AFUK cursus Fries voor haar leden. Deze cursus wordt gratis aangeboden! Op het inlogformulier kunt u de interesse aangeven.


Ferklearring lidmaatskip OSF:
"De FNP is mei noch fyftjin oare Nederlânske regionale partijen by de Onafhankelijke Senaatsfractie oansletten. De OSF krijt subsydzjes fan de oerheid. Om as FNP oanspraak op dy subsydzje meitsje te kinnen, moatte minsken dy't lid binne fan de FNP formeel ek lid wêze fan de OSF. It bringt foar jo persoanlik fierders gjin ferplichtings mei him mei."
Ik haw der

beswier tsjin ek as lid fan de OSF oanmurken te wurden.

2023 FNP Fryslân - Disclaimer