20 november 2023

De FNP Statenfractie wil dat de provincie actief betrokken wordt bij de plannen van Arcadia om in 2025 een tijdelijk bouwwerk, een ‘groene oaze’ te bouwen in Leeuwarden. Dat bouwwerk zou moeten komen op het Oldehoofsterkerkhof, waar elk jaar ook andere festivals hun plek hebben. Op die festivals moeten we zuinig zijn, vindt Dinie Visser, FNP-woordvoerder cultuur.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 18 november stond dat het driejaarlijkse cultuurfestival Arcadia van plan is om in 2025 een ‘tijdelijk stukje bouwkunst’ neer te zetten op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, een ‘groene oaze.’

Het object en de bouw ervan lijkt tot gevolg te hebben dat bestaande festivals zoals het Bevrijdingsfestival en ‘Into the Grave’ in de knel komen, het plein dat jaar niet kunnen gebruiken. Hoewel de organisatoren van die festivals het een prachtig, sympathiek initiatief vinden, zijn ze van mening dat Arcadia misschien beter een andere plek in Leeuwarden kan zoeken.

De bestaande festivals hebben een vaste plek op de jaarlijkse kalender en zitten met bestaande afspraken. Dat het niet eenvoudig is om een andere locatie in Leeuwarden te vinden en het cultuuraanbod overeind te houden hebben het vertrek van ‘Welcome to the Village’ en ‘Psy-Fi’ wel laten zien.

Dinie Visser: ‘Wij vinden het van groot belang dat de festivals in Leeuwarden en de cultuur in Fryslân goed kunnen gedijen. Arcadia verrijkt onze provincie met mooie projecten, maar mag andere festivals niet in de weg zitten. Daarom vragen wij de provincie om samen met de verschillende partijen naar een oplossing te zoeken.’

20231120_Skriftike-fragen-FNP-oer-Arcadia-en-oare-festivals-1Downloaden


Tags: