21 november 2023

De FNP Statenfractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten om opheldering over het aanhouden van de aanvraag van het Wetterskip voor een stikstofvergunning. Het Wetterskip heeft die nodig om een project voor natuurvriendelijke oevers uit te voeren. Dat is nodig om aan de waterkwaliteitseisen te voldoen, waar het Wetterskip en de provincie Fryslân samen voor aan de lat staan.

Dit weekend stond in de Leeuwarder Courant een lang artikel over de weigering van het college van Gedeputeerde Staten om een stikstofvergunning te verlenen aan het Wetterskip. Daarbij gaat het om een uiterst kleine depositie, een ‘kabouterhapje’ volgens de krant.

De FNP Statenfractie heeft de indruk dat de opstelling van het college bij het verlenen van de vergunning onnodig beperkend is en het college een tweetal moties in de Staten op een onjuiste wijze interpreteert. Daarmee doet het college schade aan het halen van de eigen doelen en aan de relatie met het Wetterskip, die één van onze belangrijkste partners is bij het behalen van de opgaven in de transitie van ons landelijk gebied.

De Statenfractie wil opheldering van het college en wil weten of er geen andere mogelijkheden zijn om het werk toch door te laten gaan. Zo was er eerder een oplossing bedacht met hulp van It Fryske Gea en heeft de rechtbank Midden-Nederland vorige week toegestaan dat bij een zeer kleine depositie via een zogenaamde ‘passende beoordeling’ toch vergunningen zijn verleend in de provincie Flevoland.

Skriftlike-fragen-FNP-opheldering-wegere-fergunning-Wetterskip-1Downloaden


Tags: