15 mei 2024

In februari werd de brug van Skûlenboarch zwaar beschadigd door een schip. De brug zal niet voor het einde van 2024 hersteld zijn. Omdat de verbinding er uit ligt is de gemeenschap van Jistrum-Skûlenboarch nu in tweeën gespleten. Inwoners moeten nu ver omrijden om hun buren, de winkel, school of dokter te bereiken. Op zaterdag 25 mei zullen Statenleden op werkbezoek bij de inwoners.

Zoals vandaag mooi geschetst werd in de Leeuwarder Courant aan de hand van de familie Van Zwol uit Skûlenboarch, zorgt het ontbreken van de verbinding voor heel veel ongemak en extra reistijd. Daarnaast is onzeker wat er in de toekomst met de bruggen over het Prinses Margrietkanaal zal gebeuren, Rijkswaterstaat is daar tot nu toe niet duidelijk over.

Hoewel Rijkswaterstaat in eerste instantie verantwoordelijk is voor de bruggen, heeft ook de provincie hierbij een belangrijke rol. FNP-Statenlid Sita Land-Dotinga: ‘Het gaat om onze inwoners. Het mag niet zo zijn dat een gemeenschap lange tijd in tweeën wordt verdeeld en dat buren tientallen minuten moeten omrijden. Wij moeten de gemeenschap steunen en er voor zorgen dat hun zorgen worden gehoord en begrepen, oplossingen aandragen en de druk opvoeren.’

Op zaterdag 25 mei zullen Statenleden van verschillende partijen op werkbezoek bij de inwoners van Jistrum-Skûlenboarch. Het bezoek begint bij de brug aan de Jistrumer kant en daarna wordt het programma vervolgd in De Markant (Marwei 2, Jistrum).Tags: