27 mei 2024

De Fryske Nasjonale Partij maakt zich klaar voor de stap naar de Tweede Kamer. Dat hebben de leden vrijdag 24 mei in Wurdum besloten.

Een speciale commissie van FNP’ers deed onderzoek naar de mogelijkheden. De hoofdconclusie was: Als we meer invloed in Den Haag willen hebben, dan moeten we daar aanwezig zijn. Een stabiele partij als de FNP kan daar beter dan wie ook opkomen voor Fryslân en andere plattelandsregio ‘s. Daarnaast zal een plek in de Tweede Kamer de partij aantrekkelijker maken voor politiek talent.

Regionale belangen

De FNP is over het algemeen niet te spreken over het functioneren van de landelijke politiek. Bij de beslissingen die genomen worden is er veel te weinig oog voor de regionale belangen. De FNP wil daarin een omslag maken.

Op dit moment zitten er wel mensen in de Tweede Kamer die opkomen voor Friese en regionale belangen. FNP-lid Aant Jelle Soepboer, die voor NSC in de Kamer zit, is daar een voorbeeld van. Maar eerdere verkiezingen hebben laten zien dat dit zomaar weer kan veranderen. 

Voorzitter Jan Arendz: ’’De FNP bestaat al 62 jaar en biedt dus juist wel stabiliteit. ’’Wij wachten het juiste moment af om mee te doen. Als er electoraal wat te halen valt, volgt het definitieve besluit.’’

Voorbereiding

In de tussentijd maakt de partij zich er klaar voor. Arendz: ’’We gaan ons buigen over uitbreiding van het verhaal van de FNP. Ook zoeken we samenwerking met andere regionale partijen in het land. En er moet natuurlijk een kandidatenlijst komen. Al met al wordt de voorbereiding een campagne op zich.”

De leden zijn gevraagd om mee te helpen. Daarnaast worden professionals ingehuurd. Later zijn er voor de echte verkiezingscampagne enkele tonnen euro’s nodig. Daarom wordt ook een plan gemaakt voor fondsenwerving. 

Het bestuur houdt rekening met leden die tegen de stap naar de Tweede Kamer zijn. Die leden vinden dat de FNP moet doorgaan met het werken van onderop en niet onderdeel mag worden van het Haagse circus. ’’Dat respecteren we uiteraard. Wij zijn een partij met leden en afdelingen met lokale zeggenschap. Iedereen blijft welkom.’’

Over de FNP

In de Friese gemeenten zijn momenteel 49 FNP-raadsleden actief en 10 FNP-wethouders. De partij heeft in het Provinciehuis een gedeputeerde en vier leden in Provinciale Staten. De FNP zit ook in het dagelijks bestuur van het Wetterskip en heeft er twee zetels in het algemeen bestuur. FNP’er Auke van der Goot is senator. Hij vertegenwoordigt in de Eerste Kamer de regionale partijen die zijn aangesloten bij OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland).Tags: