15 mei 2024

GrienLinks en de FNP zijn van mening dat de passieve houding die de overheid heeft bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in met name de bollen- en sierteelt schadelijk is. Inwoners die naast zulke teelten wonen hebben maken zich in toenemende mate zorgen over hun gezondheid en er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze zorgen terecht zijn.

De twee partijen stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Het recente rapport van de Noordelijke Rekenkamer over het bollenteelt-beleid in Drenthe levert veel vragen op, ook voor de situatie in Fryslân. Daarnaast blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek dat resten fan bestrijdingsmiddelen overal in onze leefomgeving en in ons voedsel zit en dat de beoordeling van die middelen geen rekening houdt met cumulatieve effecten.

Op basis van deze legitieme zorgen hebben rechters al beperkingen op het gebruik van toegestane bestrijdingsmiddelen opgelegd. FNP en GrienLinks willen van het Friese college weten waar er in Fryslân sier- en bollenteelt plaats vindt. De partijen zijn van mening dat de lakse houding van de overheid schade toebrengt aan zowel de telers (die zich aan de ontoereikende bestaande regels houden), als aan de omwonenden die in een deken van bestrijdingsmiddelen worden gezet. Beide partijen komen zo steeds meer tegenover elkaar te staan.

Daarnaast zouden de partijen graag zien dat het college binnenkort met een beleidsnotitie komt over de mogelijke inzet van planologische en ruimtelijke instrumenten die de provincie heeft en die in het rapport over Drenthe ook worden uitgewerkt. Door het instellen van zones rondom kwetsbare objecten als scholen en kinderdagverblijven, woningen, in drinkwaterwingebieden of bij natuurgebieden zou een groot deel van de conflicten tussen inwoners en bollentelers verholpen kunnen worden met een lokaal vergunningstelsel.

20240515_Schriftelijke-vragen-GrienLinks-en-FNP-over-beleid-pesticiden-bollenteelt-1Downloaden


Tags: