4 mei 2024

De Friese Nationale Partij eert Bertus Jans Postma met een bankje met inscriptie. Commissaris van de Koning Arno Brok heeft het bankje op vrijdag 3 mei onthuld. Het bankje staat bij het pontje over het Van Harinxmakanaal op Keimpetille (Op Hatsum).

Bertus Jans Postma uit Bitgummole overleed in januari 2023 op 93-jarige leeftijd. Postma zaliger was een fervent en voortdurend strijder voor de gelijkberechtiging van de Friese taal. Zijn grootste verdienste in die inspanningen is wel het op zijn aandringen invoeren van de Friese waternamen in 2007 geweest.

Daarom wil de FNP zijn nagedachtenis eren met een bankje aan het water. Het bankje met een tafel van roestvrij staal is een gift van de FNP aan de Stichting Kingmatille, die op deze plek een pontje laat varen. Op het bankje, gemaakt door Sipke Broersma, staat de tekst:

In nagedachtenis aan Bertus Jans Postma, bijzonder kind van Fryslân, strijder voor het Fries.
Hij heeft bereikt dat de provinciale wateren hun Friese namen terugkregen.

Johannes Kramer, voorzitter van de Bertus Jans Postmacommissie van de FNP, opende met de woorden dat Postma als taalstrijder uniek in Fryslân en daarbuiten was. Als oude Beweger uit de jaren vijftig en zestig heeft hij uiteindelijk op zijn eigen singuliere wijze en met zijn inzet veel werk verzet en de FNP is hem daar erg dankbaar voor.

Arno Brok refereerde aan de deskundigheid en elegantie waarmee Postma zijn standpunt stevig kon neerzetten. Hij was onder andere bekend van tal van stukken en brieven die hij verstuurde aan gemeenteraden en de Staten. Brok eindigde zijn betoog met de suggestie aan de stichting van het pontje om, in de geest van Postma, de bordjes met ‘pontje’ te vervangen door de Friese vertaling ‘oerset’.

Gerard de Jong, coördinator meertaligheid van de gemeente Waadhoeke, las een column over Postma voor. Hij vertelde dat Postma een belangrijk doel voor ogen had: een gelijkwaardige behandeling, het recht doen aan en de promotie van het Fries en de streektalen. De Jong zei geen andere Fries te hebben gekend, die zich op deze manier heeft ingezet voor de rijkdom van onze taaldiversiteit.

Postma was een Fries in hart en nieren en niet alleen een betrokken lid van de FNP. Hij was ook lid of betrokken bij diverse Friese en Frieszinnige organisaties.Tags: