5 april 2024

Vanaf 16 april 2024 kunnen inwoners van Fryslân geld aanvragen voor een activiteit in het kader van de Fryslân Ferbynt-dag om daarmee vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Hoewel de hele Friese Staten in januari hebben gevraagd om een zo laagdrempelig mogelijke aanvraagprocedure, wordt dit nu in de praktijk ontmoedigd. De FNP wil dat het college de aanvraagprocedure aanpast.

Op 22 juni is de eerste Fryslân Ferbynt-dag, de dag dat het elkaar ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken en behouden van vrijwilligers centraal staat in Fryslân. Het moet één dag in het jaar worden die bruist van de activiteiten in Fryslân. Stichtingen en verenigingen kunnen een bedrag van 500 euro aanvragen voor een activiteit.

Fractievoorzitter Gerben van der Mei: ‘De Friese Staten hebben in januari unaniem een motie aangenomen die vraagt om een alternatief te bieden voor de online aanvraag met eHerkenning, bijvoorbeeld door ook schriftelijk indienen van de aanvraag mogelijk te maken. Zo wordt het doen van een aanvraag gemakkelijker gemaakt. Wij zien nu dat de provincie schrijft dat schriftelijke aanvragen weliswaar mogelijk zijn, maar dat de kans op subsidie dan kleiner wordt.’

Vooral kleinere verenigingen en stichtingen hebben meestal geen eHerkenning, een commerciële dienst waarmee online identificatie wordt mogelijk gemaakt. De provincie vraagt initiatiefnemers die een schriftelijke aanvraag willen doen om te bellen; pas daarna wordt een aanvraagformulier opgestuurd.

Gerben van der Mei: ‘Fryslân drijft op vrijwilligers, dat is de kracht van onze gemeenschap, van Fryslân. Deze mensen willen wij bereiken – alle initiatiefnemers moeten subsidie kunnen aanvragen, ook kleine verenigingen of bewonersgroepen. Waarom kan dat formulier dan niet gedownload worden vanaf website van de provincie en aan de balie worden ingeleverd?’

Omdat de aanvraagperiode al vanaf 16 april ingaat, heeft de FNP gevraagd om behandeling in de vergadering van volgende week woensdag 10 april. De partij zal dan vragen stellen aan het college.Tags: