19 november 2022

FNP-leider Sijbe Knol was vandaag één van de drie hoofdsprekers bij de Fedde Schurer-lezing.

Zijn toespraak: ‘Friese aanpak voor een betere toekomst’ kan hieronder gedownload worden (in het Fries).

De Fedde Schurer-lezing is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging en wordt jaarlijks georganiseerd op een zaterdagmiddag in november. De lezing is een samenwerking met Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarden Courant.Tags: Ferfier in Fryslan Natuer en lanskip Thus yn Fryslan