16 mei 2023

Voor de leefbaarheid in Fryslân zijn vitale steden en dorpen onontbeerlijk. Daar komen vele functies samen: winkels, horeca, cultuur, toerisme, recreatie etc. Een zogenaamd koopstromenonderzoek biedt inzicht in het consumentengedrag. Waar gaan mensen heen, waarom juist daar en waar komen deze consumenten vandaan?

Het laatste koopstromen onderzoek in Fryslân dateert uit 2017, maar sindsdien is de wereld veranderd. Digitale (bezorg) diensten en corona hebben bijvoorbeeld dat consumenten gedrag beïnvloed.

De FNP, JA21, BBB en de VVD zullen daarom Gedeputeerde Staten van Fryslân bij de komende zitting van Provinciale Staten (31 mei 2023) verzoeken om het koopstromen onderzoek uit 2017 te actualiseren.

Met de uitkomsten daarvan kunnen de Friese gemeentes, inwoners en ondernemers (retail, horeca en cultuur) dan aan de slag om met elkaar ook in de toekomst de leefbaarheid van steden en dorpen te verbeteren.

Tekst JA21



Tags: