2 november 2023

FNP-Statenlid Tjitte Hemstra stelt vragen aan het College fan Gedeputeerde Staten over de subsidieregeling voor veehouders om maatregelen te treffen om vee te beschermen tegen de wolf. Het blijkt dat de meeste veehouders geen gebruik maken van deze regeling, maar zolang het vee niet goed wordt beschermt, zijn schapen, geiten en andere dieren een gemakkelijke prooi voor de wolf.

Op 30 oktober jl. stond naar aanleiding van het onderzoek van de ‘Wolvencommissie Gelderland’ een stuk in de krant waarin zij de conclusie trokken dat veehouders veel te weinig maatregelen tegen de wolf treffen en dat in Fryslân maar 1,8 procent van de schapenhouders degelijke rasters heeft.

De Provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor veehouders om maatregelen te treffen om het vee te beschermen tegen de wolf, echter blijkt dat de meeste veehouders daar geen gebruik van maken. Mogelijke oorzaken voor het niet nemen van de maatregelen ligt er aan dat sommige veehouders geen vertrouwen hebben in de werking van de rasters. Daarnaast kost het onderhouden van de rasters voor de veehouder veel tijd en geld. Sommige veehouders nemen daarom het risico dat de wolf toeslaat omdat de schade niet opweegt tegen de kosten van het beschermen van het vee.

De FNP wil weten hoe de provincie de bestaande subsidiemogelijkheden kan stimuleren zodat de beschermingsmaatregelen beter worden gebruikt en aantrekkelijker worden gemaakt voor grote veehouders. Daarnaast vraagt de partij aan het college hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de bestaande wolvenconsulent vaker ingeschakeld wordt door veehouders. Zolang de wolf een beschermde diersoort is op grond van nationale en Europese natuurwetgeving, vindt de FNP dat de overheid de veehouders tegemoet moet komen zodat zij maatregelen, die nodig zijn voor de veiligheid van hun vee, kunnen nemen.   

Schriftelijke vragen FNP over de aanpassing van de wolvenaanpakDownloaden


Tags: Buorkje yn Fryslan Natuer en lanskip