22 maart 2023

FNP Statenlid Gerben van der Mei stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de verkeersveiligheid van de provinciale weg N384/Hegesylsterwei. Bij de aanleg van het fietspad in de bebouwde kom van Tzummarum is twee jaar geleden geen straatverlichting aangelegd. De gemeente heeft op twee punten mobiele verlichting met dieselgeneratoren geplaatst.

Het is intussen twee jaar geleden dat het fietspad langs de Hegesylsterwei opgeleverd is. Het gaat om een stukje van ongeveer 300 meter, waar Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum zo’n twintig jaar om had gevraagd. Door gemeente Waadhoeke (voorheen gemeente Franekeradeel) en de provincie is in 2017 de afspraak gemaakt dat de kosten 50/50 verdeeld zouden worden. De gemeente werd aangewezen als projectleider. Hoewel het fietspad binnen de bebouwde kom van Tzummarum er inmiddels ligt, is er geen straatverlichting.

De gemeente Waadhoeke heeft op twee punten mobiele verlichting geplaatst. Het gaat om dieselgeneratoren met led-schijnwerpers. Deze verlichten maar een heel klein deel van de rijweg en het fietspad. Tussen de lichtpunten en het stuk bij de vaste straatverlichting die bij De Kamp ophoudt, is het ‘s nachts pikdonker.

Op dit moment is er bij de ingang van het dorp vanuit het zuiden een versmalling in de weg. Deze versmalling is niet verlicht. Het eerste lichtpunt is zo’n 46 meter verderop. Voor verkeer dat het dorp in wil rijden levert dat een verraderlijke en dus gevaarlijke situatie op. Verder is het zo dat het fietspad niet goed is verlicht. Dit levert voor fietsers en andere gebruikers van het fietspad een onveilige situatie op, zowel wat de verkeersveiligheid betreft als gevoelsmatig.

De FNP Steatefraksje wil weten wat het college er aan gaat doen om deze onveilige situatie op korte termijn op te lossen, wat de kosten daar voor zijn en wie die kosten moet betalen? 

Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over straatverlichting tzummarumTags: Ferfier in Fryslan