Foto's en info FNP kandidaten

50 FNP kandidaten voor Eerste Kamer, Gedeputeerden en Statenleden

Klik hier naar de complete FNP kandidatenlijst als *.pdf tekst

 

 FNP poster 2011  

FNP poster 2011

 

Downloaden als *.jpg

     
Kandidaat Eerste Kamerleden     
 Hindrik ten Hoeve efteroer leunend 2  

1. Hendrik ten Hoeve

 

Ten Hoeve (65) woont in Stiens. Heeft al acht jaar ervaring als lid van de Eerste Kamer. Beroepsmatig was hij onderzoeker, leraar economie en directielid van het Dockingacollege in Dokkum.

 

Speelt op dit moment met zijn OSF fractie soms een beslissende rol in de Eerste Kamer als het om het kabinet gaat. Heeft daarbij als FNP-er ook de belangen van de andere regio's in Den Haag te behartigen. Een echte diplomaat dus. Was eerder 8 jaar Statenlid voor de FNP en partijvoorzitter.

 

Zijn boodschap aan de kiezer: 'Stem FNP, want een stem op de FNP is een onafhankelijke stem voor Fryslân in Den Haag'.

 

 

 douwe 1  

 2. Douwe Bijlsma

 

Bijlsma (59) uit Stiens heeft er net drie perioden, 12 jier, opzitten als Statenlid voor de FNP. Douwe is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. 

 

Heeft een jarenlange ervaring in de politiek, als FNP raadslid, partijvoorzitter en een groot aantal commissies.

Zijn motivatie voor de FNP: het is de enige Friese politieke partij voor Fryslân.  

Dat eigene is een bron van inspiratie en creativiteit voor Douwe's politiek handelen.

 

Wat hem ook boeit is de manier, waarop andere minderheden zich ontwikkelen. Daarom draait hij voor de FNP mee in de EFA-commissie, die de Friese zaken bij onze eigen EFA fractie in het Europees Parlement bevordert.

     
 Kandidaat Gedeputeerden    
 Johannes 2011 lyts  

1. Johannes Kramer           Volg mij op Twitter: @johkramer

 

Johannes (43) woont in Sibrandabuorren met vrouw en vier kinderen. Is twee keer lijsttrekker en fractievoorzitter voor de FNP geweest. Heeft een achtergrond in de politieke wetenschappen en bestuurskunde (Leiden). Door zijn werk als griffier en gemeentesecretaris jarenlange ervaring in het openbaar bestuur in Fryslân.

 

Heeft in de Statenfractie de portefeuille Algemeen Bestuur, Economie en Financiën.

 

Will nu graag gedeputeerde worden, want: 'Het werk is nog niet af'.

 Tytsy Willemsma 5  

2. Tytsy Willemsma

 

Tytsy (40) woont in Boarnwert (D.). Was eerder werkzaam in de communicatie bij Reclassering Nederland en het CJIB. Is sedert 2006 wethouder voor de FNP in Dongeradiel. Portefeuilles: Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Water en Cultuur. Positioneert zich als een stevige bestuurder.

 

Wil met humor en schwung een moderne bestuursstijl neerzetten. Steunt van harte de kernwaarden van de FNP zoals ondernemerszin, internationalisme, solidariteit, Friese taal en cultuur.

 

Haar motivatie om zich kandidaat te stellen als FNP gedeputeerde is: Fryslân is toe aan de FNP. Een provinciale partij, met oog en oor voor wat lokaal en regionaal leeft.

 

Als boodschap geeft Tytsy ons mee: Een stem voor de FNP is een stem voor Fryslân en een onafhankelijke stem in de Eerste Kamer !

     
 Kandidaat Statenleden, Eerste 10    
 FNP Annigje Toering  

1. Annigje Toering                  Volg mij op Twitter: @annigjetoering

 

Annigje Toering is de nummer 1 voor de FNP. Ze woont in Mantgum, is 63 jaar en senior onderwijsadviseur. Hobbies zijn reizen, lezen, lekker eten. Ze is geregeld op de tribune van SC Heerenveen te vinden. Ze heeft voor de FNP gekozen omdat het een gemeenschapspartij is die dicht bij de mensen staat. Bovendien is de FNP dé partij voor Fryslân. ‘En ik hâld fan Fryslân.'

 

Annigje heeft veel ervaring binnen de FNP en in de politiek: eerst in het bestuur actief geweest en daarna 8 jaar Statenlid. Ze vindt dat Fryslân een sterke provincie moet worden met meer bevoegdheden. Beter onderwijs betekent hier meer drietalige scholen. Naast de kenniseconomie ook investeren in de ambachtseconomie. Kinderen moeten weer een vak kunnen leren. Meer opkomen voor taal en cultuur, in plaats van eenzijdig investeren in asfalt en beton. Niet het geld moet leidend zijn maar de behoefte van mensen in de maatschappij.

 

Annigje is tevreden wanneer Fryslân Fryslân kan blijven, waar mensen met plezier kunnen wonen en werken.

Als boodschap wil ze nog meegeven: ‘De FNP is er klaar voor! Op naar een mooie verkiezingsuitslag!'

 

 

 Johannes 2011 lyts  

2. Johannes Kramer                     Volg mij op Twitter: @johkramer

 

De nummer 2 op onze lijst is Johannes Kramer uit Sibrandabuorren. Johannes is 43 jaar en van beroep gemeentesecretaris. De grote hobby is lezen. Hij heeft gekozen voor de FNP omdat de partij opkomt voor Fryslân, eigen en vertrouwd is en dicht bij de mensen staat.  

 

Ervaring in de Staten heeft Johannes genoeg; hij was 8 jaar Statenlid en fractievoorzitter voor de FNP.

 

Op de vraag wat er moet veranderen zegt Johannes: ‘Meer zelfbewustzijn, niet denken in achterstanden en bedreigingen, maar in kansen en mogelijkheden. Sterker worden door in te zetten op de dingen waar wij als Friezen goed in zijn. Behoud van het mooie en het kwetsbare van Fryslân. Niet nog meer asfalt, beton en windmolens.'

 

Hij is pas tevreden als wij met elkaar in Fryslân besluiten kunnen nemen passen bij de Friese belangen, vanuit een eigen Friese agenda.

 

 Anna Martha 2011 lyts  

3. Anna Martha van der Mei         Volg mij op Twitter @AnnaMarthavdMei

 

Anna Martha van der Mei is 37 jaar en woont in Tsjom.  Van beroep is zij bestuurder. Hobbies zijn blazen bij de fanfare en de boerderij: ze is hobbyboer. Ze heeft voor de FNP gekozen omdat de partij staat voor federalisme en de Friese identiteit. Anna Martha heeft veel bestuurlijke ervaring: FNP schaduwfractie Leeuwarden, eerste opvolger in de Statenfractie, wethouder in Menaldum. Op dit moment is ze voorzitter van de FNP afdeling Franekeradeel.

 

Wat volgens haar moet veranderen is meer waardering voor eigen kunnen; inwoners van Fryslân moeten wat trotser op zichzelf worden. Zelf is Anna Martha al heel tevreden, ‘Ik woon op een prachtig plekje in een mooie provincie vol mensen waarbij ik me thuisvoel, en doe wat ik het leukste vind: besturen, blazen en studeren. '

 

Boodschap: FNP kernwaarde 'Ondernemingszin'

 

 Sybren 2011 lyts  

4. Sybren Posthumus

 

Nummer 4 op onze lijst is Sybren Posthumus. Sybren woont in Reduzum, is 40 jaar en zelfstandig ondernemer. Hobbies zijn reizen naar andere landen, cultuur proeven en fietsen. Sybren heeft voor de FNP gekozen omdat de partij politiek bedrijft op basis van gezond verstand, niet op basis van stellige ideologieën.

 

Ook Sybren heeft veel ervaring in de politiek: hij is raadslid in Boarnsterhim, 1e opvolger bij de Statenfractie en bestuurslid bij de EFA, onze Europese moederpartij. Op deze manier wil hij wat bereiken voor de inwoners van Fryslân. Sybren vindt dat de regio meer zeggenschap moet krijgen. Hij is pas tevreden als gemaakte afspraken ook worden nagekomen.

 

Als boodschap wil hij meegeven: ‘Kies voor jezelf en voor Fryslân, stem 2 maart FNP!'

 

 Jan 2011 lyts  

5. Jan Visser

 

Jan Visser uit Waaksens (Dongeradeel) staat nummer 5 op de lijst, is 52 jaar en van beroep omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Hobbies zijn het opknappen van zijn oude boerderij, Friese paarden en politiek. Jan heeft de keuze voor de FNP gemaakt omdat de partij 'recht door zee' is en de taal spreekt van al onze inwoners.  

 

Jan is 8 jaar raadslid voor de FNP in Dongeradeel geweest. Hij vindt dat bestuurders meer moeten investeren in de kwaliteit fan de samenleving, in plaats van steeds nieuwe geldverslindende prestigeprojecten te bedenken. Jan is pas tevreden als de mensen trots zijn op hun buurt, wijk of dorp.

 

Als boodschap wil hij nog meegeven: ‘Politiek bedrijven is niet alleen vooruit kijken maar ook leren van de fouten uit het verleden. Die verbetering zou ik graag willen doorvoeren. '

 

 Auke 2011 lyts  

6. Auke Bijlsma              Volg mij op Twitter: @aukebijlsma

 

Onze nummer 6 komt uit Terherne en is 59 jaar, van beroep brugwachter bij de gemeente Boarnsterhim. Hobbies zijn: muziek maken en luisteren, watersport, onderzoek eigen 'roots' en geschiedenis van Terherne. Hij maakte de keuze voor de FNP omdat het een partij is van onderen op. Die pal staat voor de Friese taal en cultuur, ons landschap en de Friese samenleving.

 

Auke heeft veel ervaring in de politiek: wethouder van de gemeente Boarnsterhim, raadslid, 1e opvolger bij de Statenfractie en Statenlid. Hij vindt dat het verrommelen van ons Friese landschap met industrieterreinen en grootschalige infrastructuur moet worden voorkomen. Geen winning van delfstoffen meer zonder een goede schaderegeling. Behoud van goed basisonderwiijs in onze dorpen. Steun en begeleiding van de Friese dorpen bij het inrichten van de eigen omgeving. En meer gemeenten met een eigen actief Fries taalbeleid.

 

 Liskje 2011 lyts  

7. Liskje Flapper                  Volg mij op Twitter: @liskjeflapper

 

Nummer 7 op de lijst is Liskje Flapper, 53 jier, afkomstig van Burchwert. Ze is docent Fries en Geschiedenis op de NHL. Hobbies zijn lezen, fietsen en van alles maken uit schapenwol. Haar keus viel op de FNP omdat de FNP dicht bij de mensen staat en opkomt voor de belangen van de inwoners van Fryslân. De partij is democratisch, sociaal en heeft oog voor werk, wonen, landschap en milieu.

 

Politike ervaring: ‘Ik heb in de Vrouwenwerkgroep van de FNP gezeten, in het bestuur van de afdeling en ben 4 jaar raadslid voor de gemeenten Wûnseradiel geweest. Op de vraag wat er moet veranderen zegt Liskje: 'We moeten ophouden onnodige wegen en industrieterreinen aan te leggen. Bestaande terreinen opknappen en wegen veiliger maken. Het onderwijs moet meer oog krijgen voor de voordelen van meertaligheid. Drietalige basis- en voortgezet onderwijs steunen. Fryslân moet een volwaardige universiteit krijgen.' Liskje is tevreden als wij een vitaal platteland en steden houden, waar het prettig werken, wonen en recreëren is. Dat betekent voldoende werkgelegenheid, goede voorzieningen en bereikbaarheid.  Mensen die zich enthousiast voor de maatschappij willen inzetten.

 

Als boodschap wil ze nog meegeven: Ophouden met de OV chipkaart. Het openbaar vervoer moet zo laagdrempelig en en toegankelijk mogelijk zijn.

 

 Evert 2011 lyts  

8. Evert Wilstra 

 

Evert Wilstra is 59 jaar en de nummer 8 op onze lijst. Hij woont in Bakkeveen en is manager van beroep. Hobbies zijn schaatsen, sport kijken in het algemeen en kunst. Hij heeft gekozen voor de FNP omdat deze partij het beste de belangen van Fryslân vertegenwoordigt. Evert is tot afgelopen maart raadslid voor de FNP geweest in Opsterland. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor natuur en landschap en dat kunst en cultuur in stand moeten worden gehouden. Evert is pas tevreden als dit ook waar gemaakt wordt.

 

Als boodschap aan u, de kiezer: ‘Met een sterke FNP zullen de Friese zaken beter worden behartigd.'

 

 

 Rikus 2011 lyts  

9. Rikus Sinnema

 

Nummer 9 op de lijst is Rikus Sinnema uit Berltsum. Hij is 52 jaar en direkteur/eigenaar van een bedrijf. Rikus werkt graag in de tuin, loopt hard, wandelt en fietst. Hij heeft gekozen voor de FNP omdat die taal, landschap en cultuur steunt. Zijn ervaring met de politiek is dat je best invloed hebt op de ontwikkelingen in de gemeente. 'Wat mij betreft mag het wel wat meer op hoofdlijnen en niet over allerlei kleine dingetjes die alleen maar tijd kosten en niets opleveren.'

 

Wij moeten zorgen dat het Fries en het Frieseigene geëxporteerd worden buiten de provincie. Wij hebben een eigen identeit en dat moeten we uitdragen. Volgens Rikus kun je meer bereiken met gevoel, met het goed en overtuigend overbrengen van een boodschap dan door zaken door te drukken. Hij is fier op het Fries en het Frieseigene, 'maar dat kunnen wij alleen bewaren als we het Fries op een prettige wijze overbrengen en de mensen ervan overtuigen dat wat je eenmaal kwijt bent niet terug komt. '

 

 Saapke Voolstra 2  

10. Saapke Voolstra               Volg mij op Twitter: @Saapke

 

Nummer 10 van de lijst is Saapke Voolstra, 25 jaar en woonachtig in Drachten. Ze is bijna afgestudeerd aan de PABO op de NHL. Hobbies zijn het spelen bij de fanfare, in de eigen volkstuin wroeten en gezelschapsspelletjes.

 

Saapke heeft al de nodige ervaring met de politiek: deelnemer aan het Nationaal Jeugddebat in 2002, voorzitter van de FNP jongeren en commissielid in de gemeente Smallingerland. Ze heeft gekozen voor de FNP omdat het de enige partij is die zijn eigen gang kan gaan en niet is gebonden aan Den Haag. Ook het Fries eigene en de Friese cultuur zijn alleen bij de FNP veilig. Saapke is van mening dat de politiek meer vooruit moet kijken en zien wat de gevolgen zijn van plannen in de toekomst.

 

Als boodschap geeft ze u mee: Het gaat niet om Den Haag, het gaat om Fryslân, om uzelf!

 

 

     


2019 FNP Fryslân - Disclaimer