Corlienke de Jong
Corlienke de Jong 2015 lyts

Statenlid , Fractievoorzitter   

Portefeuille:

Programma 1, Algemene Zaken/Bestuur en Veiligheid  

Programma 7, Sociaal beleid en Zorg  

Programma 8, Taal, Cultuur, Onderwiis en Media

Lid Statencomité Frysk  

    

Woonplaats: Jutryp

E-post: c.dejong@fryslan.frl

Telefoon: 06 - 220 190 66

Twitter: @corlienkeSybren Posthumus
Sybren Posthumus 2015 lyts

Statenlid, vice-fractievoorzitter 

Portefeuille:

Programma 6, Economie, Recreatie en Toerisme

Programma 10, Financiën  

Programma 11, Inzet NUON-middelen  

Lid Auditcommissie, AB-Tresoar en Platform Europa

  

Woonplaats: Reduzum

E-Post: s.posthumus@fryslan.frl

Telefoon: 06 - 302 266 84

Twitter: @sybrenposthumusWopke Veenstra
Wopke Veenstra 2015 lyts

Statenlid

Portefeuille:

Programma 4, Milieu

Programma 5, Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw  

inclusief de Mijnbouwzaken  

Lid Algemeen Bestuur IPO   

   

Woonplaats: Boelenslaan    

E-Post: w.veenstra@fryslan.frl

Telefoon: 06 - 133 737 29Klaas Fokkinga
Klaas Fokkinga 2015 lyts

Statenlid

Portefeuille:

Programma 2, Verkeer en Vervoer  

Programma 3, Water

Programma 9, Ruimte en Wonen 

     

Woonplaats: Nes (D.)

E-Post: k.fokkinga@fryslan.frl

Telefoon: 06 - 200 335 81

Twitter: @fnpkfRein van der Wal
 
 Rein van der Wal 2015 lyts

Eerste Opvolger 

Portefeuille:

Programma 2, Verkeer en Vervoer 

Programma 4, Milieu   

Programma 5, Landelijke Gebied, Natuur en Landbouw

inclusief Mijnbouwzaken         

  

 

Woonplaats: Surhuisterveen         

E-mail: r.vanderwal@fryslan.frl

    

Tel.: 06 - 1591 2231         

Twitter: @reinvdwal2019 FNP Fryslân - Disclaimer