NIEUWS   14-03-2023


De FNP is trots op wat we met elkaar in de afgelopen periode bereikt hebben.

Stem twee keer FNP. Voor Provinciale Staten en het Waterschap!❤️ We investeerden miljoenen in leefbaarheid, dorpshuizen, wijkcentra en taal- en cultuur. Via het Iepen Mienskipsfûns werden veel sociale activiteiten gestimuleerd.

 

💶 Bij het Wetterskip zorgen we ervoor dat het beleid sociaal bleef. Na hard werken bleef de kwijtscheldingsregeling voor minima overeind.

 

⚡️ We maakten van ons landschap geen energiefabriek. We konden een wildgroei aan zon- en windparken van grote bedrijven voorkomen, maar leveren wel een evenredig aandeel aan de opwek van duurzame energie.

 

🍀 We hebben ingezet op biodiversiteit, stimuleerden de transitie in de landbouw en Fryslân werd koploper agrarisch natuurbeheer. Boer en natuur zijn geen tegenstelling maar kunnen niet zonder elkaar. En éindelijk komt er een eerste compensatieregeling voor de inwoners met funderingsschade in het Veenweidegebied.

 

🏡 De gemeenten kregen alle ruimte voor het ontwikkelen van woningbouwplannen. De zogenaamde contingenten verdwenen voorgoed en in de bestaande kernen kregen de gemeenten alle vrijheid. Woningbouw naar aard, schaal en karakter.

 

❤️ Samen met vele anderen zorgden wij ervoor dat de kinderhartchirurgie in Groningen behounden bleef.

 

Lees hier het verkiezingsprogramma 2023-2027 De FNP is trots op wat we met elkaar in de afgelopen periode bereikt hebben.Tags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer