NIEUWS   23-05-2022


Slag om de ruimte: Friese regie blijft nodig

De FNP in Provinciale Staten wil dat Fryslân self bepaalt hoe de provincie er in de toekomst uit zal zien,, waar nieuwe woningen en wegen komen, hoe onze dorpen en landschappen er straks bij liggen. Rutte IV denkt daar heel anders over: in een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat het een grote verbouwing van Nederland wil. Het kabinet wil de regie op de ruimte naar zichzelf toe trekken en provincies, gemeenten en waterschappen moeten meewerken. Zo niet, dan zullen ze gedwongen worden, zo liet minister Hugo de Jonge vorige week weten.

Kabinet wil zijn wil doorzetten

In een brief die het kabinet op 17 mei aan de Tweede Kamer stuurde, staat dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein naar zichzelf toe wil trekken. Het kabinet wil een grote verbouwing van Nederland. Die verbouwing kan ingrijpende consequenties hebben voor hoe landschappen, steden en dorpen in Fryslân er in de toekomst uit zullen zien. De provincies krijgen straks de opdracht om de nationale wensen en beleid in te passen binnen het provinciale beleid. Dat moet leiden tot bindende afspraken tussen Rijk en provincies, die al per oktober 2023 moeten ingaan.

 

Voor een aantal gebieden, waaronder in Fryslân het zogenaamde NOVEX-gebied Lelylijn-Deltaplan, zal het Rijk zelf de regie overnemen op de bestemming en inrichting. Daarnaast heeft het kabinet in de brief kenbaar gemaakt dat het zijn nationale beleidsdoelen sterker wil verankeren in bindende regelgeving en bij het doorzetten van zijn plannen vaker gebruik wil maken van dwingende juridische instrumenten.

 

Friese gemeenschap ondermijnd

Net deze week wordt in de Friese Staten de provinciale Omgevingsverordening behandeld. Deze verordening legt de regels vast die gelden voor de fysieke omgeving, zoals bij de ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, natuur en milieu. Het is de uitwerking van de Omgevingsvisie die twee jaargeleden is vastgesteld. Al met al het resultaat van een zorgvuldig proces van inspraak en participatie met onze inwoners, waar binnen onze provincie jarenlang aan is gewerkt.

 

FNP fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘In Fryslân zijn wij gewend om bij ruimtelijke processen met onze inwoners, met gemeenten, waterschap en andere belanghebbenden de beste oplossingen voor onze provincie te vinden. Dwingende ingrepen van het Rijk verstoren dat zorgvuldige proces van inspraak en participatie en ondermijnen de positie van onze provincie en onze Friese democratie.'

 

De toekomst van de ruimte in Friese regie

De Statenfractie van de FNP wil dat Fryslân aan het kabinet duidelijk maakt dat de provincie, in samenwerking met de Friese gemeenschap, zelf prima in staat is om te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en voor het uitvoeren van de ruimtelijke opgaven die binnen onze provincie spelen. Sijbe Knol: ‘De provincie Fryslân kan best een bijdrage leveren aan de grote opgaven van onze tijd, maar wel op onze eigen wijze en binnen onze eigen kaders. Het gaat erom wat de inwoners van onze provincie willen. Daarom willen wij dat Fryslân zelf de regie in handen houdt.''Downloads:
Motie friese regie


Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer