NIEUWS   27-04-2022


FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA willen debat over verschraling openbaar vervoer

De Statenfracties van FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA willen op korte termijn een debat over de dreigende verschraling van het openbaar vervoer in Fryslân. Ze hebben ernstige zorgen dat het openbaar vervoer in de provincie verder wordt uitgekleed en dat daardoor de leefbaarheid van Fryslân sterk achteruit zal gaan. Ze willen daarom op korte termijn in Provinciale Staten een open en eerlijk debat voeren over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslân.

In de Leeuwarder Courant geeft gedeputeerde Avine Fokkens aan dat zij moedeloos wordt van alle tegenslagen met betrekking tot het openbaar vervoer in Fryslân. Lagere reizigersinkomsten en hogere energiekosten kunnen niet anders dan tot een soberder openbaar vervoer leiden, zo liet de gedeputeerde in de krant optekenen.

 

Op 26 april heeft het college van gedeputeerde staten twee brieven aan Provinciale Staten gestuurd: één over de effecten van de corona-pandemie op het vervoer in 2021 en op de langere termijn en één over de stijgende prijzen voor energie, die conform de contracten met de vervoerder worden doorberekend aan de provincie. Voor 2021 gaat het daarbij al om 2,2 miljoen extra op een totaalbedrag van 52 miljoen euro. Voor 2022 durft het college nog geen voorspelling te doen, maar het zal vast niet minder worden.

 

Het openbaar vervoer wordt bekostigd door de reizigersinkomsten en door de provincie, die voor die taak een uitkering krijgt van het Rijk. Het mag niet zo zijn dat de financiële risico's door de pandemie en de hogere energiekosten alleen door de provincie worden betaald. De partijen zijn van mening dat de inwoners van Fryslân recht hebben op goed openbaar vervoer, net zoals alle andere mensen die elders in Nederland wonen.Downloads:
Verzoek interpellatiedebat


Tags: Ferfier yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer