NIEUWS   26-01-2022


Fries Parlement vierkant achter (kinder)hartcentrum UMCG

Provinciale Staten van Fryslân hebben stelling ingenomen voor behoud van het (kinder)hartcentrum van het UMCG in Groningen. De Friese volksvertegenwoordigers sturen het College van Gedeputeerde Staten op pad. Fryslân voert hiermee solidair met Groningen, Drenthe en Overijssel ook bestuurlijk de druk op om de centralisatie van hartcentra in de Randstad van tafel te krijgen.

"Beschikbaarheid van essentiële zorg in de regio " (Sijbe Knol)

De Friese Staten overwegen dat het kabinet en haar adviseurs zich bij de plannen voor centralisatie in Rotterdam en Utrecht voornamelijk baseert op argumenten van efficiëntie, doelmatigheid, financiële kosten en zorgkwaliteit. Fryslân vindt dat hierbij het perspectief van de (jonge) patiënten en hun ouders eveneens zwaar moet meewegen. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van essentiële zorg in de regio en de regionale sprieding lijken niet te tellen in de plannen: wat zijn eigenlijk hiervan de maatschappelijke kosten?

 

De Friese Staten wijzen er op dat met het verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie niet alleen essentiële hartzorg uit het Noorden verdwijnt, maar dat het ook een gat slaat in de multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis. Na de hartchirurgie dreigen ook andere afdelingen op termijn te verdwijnen.

 

Voor de kinderen en hun ouders is het ondergaan van een operatie en alle bijbehorende onderzoeken, controles en nazorg met zo'n lange reistijd een enorme belasting. Bovenop alle zorgen die ze toch al hebben. Er is een analyse gemaakt waaruit blijkt dat de bereikbaarheid voor de doelgroep hartpatiënten in het Noorden ernstig wordt geschaad. Met een straal van 100 km om elk gespecialiseerde academisch ziekenhuis  wordt een groot deel van Nederland in de plannen niet langer binnen een acceptabele reisafstand bediend.Downloads:
Umcg bereikbaarheid


Tags: Soarch yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer