NIEUWS   19-01-2022


FNP: ook in 2022 corona-steun kleine maatschappelijke initiatieven

De FNP vraagt aan Gedeputeerde Staten om door te gaan met corona-steun voor kleine maatschappelijke initiatieven, de zogenaamde '500-euro regeling'. Gebleken is dat het beschikbare corona-geld van de Provincie vorig jaar niet volledig is benut. Woordvoerder Gerben van der Mei stelt schriftelijke vragen om het overschot opnieuw in te zetten.

"De mienskip een steuntje in de rug geven" (Gerben van der Mei)

Provinciale Staten hebben op 10 december een brief gekregen over de regelingen binnen het provinciale corona-steunpakket No en Moarn. Daaruit blijkt onder anderen dat het budget van de steunregeling van '500-euro projecten' (anderhalve ton) volledig is benut. Kleine maatschappelijke initiatieven hebben het geld graag gebruikt. Dat komt mede door de lage drempel om aan te vragen, en omdat er niet veel burocratische hindernissen waren. Op andere onderdelen binnen het 'No en Moarn-pakket' is evenwel geld blijven liggen. De FNP merkt dat er grote behoefte is bij de mensen om elkaar weer te ontmoeten, ook al is het in een kleine setting. Het provinciale geld van de '500-euro regeling' kan daarbij helpen. 

 

Van der Mei stelt vast dat het College bekijkt hoe diverse No en Moarn regelingen in 2022 kunnen worden voortgezet. Bijvoorbeeld de Subsidieregeling 'Verblijf en groepsexcursie 2021' stelt de Provincie opnieuw open tot 1 april 2022. ‘Over de kleine maatschappelijke initiatieven blijft het wat vaag. Terwijl nu juist die '500-euro regeling' zo succesvol was. Maar er is nog geld over en een bestaande regeling kun je zo weer open stellen. De mienskip heeft het erg moeilijk gehad de afgelopen tijd, en nog steeds. De FNP wil kleine maatschappelijke initiatieven met dit geld voor 2022 opnieuw een steuntje in de rug geven.' 

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen No en Moarn - stipe lytse maatskiplike inisjativen Tags: Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer