NIEUWS   04-01-2022


FNP wil dat regiobeleid Rijk uitgaat van actuele cijfers en reële vraag

De FNP fractie in Provinciale Staten wil dat het regiobeleid van het Rijk niet langer gebieden aanwijst en indeelt op basis van oude achterhaalde bevolkingsprognoses. Dat beleid heeft een deel van Fryslân jarenlang het negatieve etiket ‘krimpgebied’ opgeplakt, hoewel de trend al sinds 2016 de andere kant op gaat.

Vandaag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de nieuwste cijfers bekend over de ontwikkeling van de bevolking in de Friese gemeenten. Volgens CBS-woordvoerder Dick ter Steege kan de discussie over krimp voorlopig wel worden afgesloten.

 

Fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘We hebben beleid nodig dat beter aansluit op de actuele lokale situatie. Het etiket ‘krimp' geeft een negatief stigma aan onze gemeenten en kan daarmee de ontwikkeling van onze gemeenschap in bepaalde gevallen frustreren.'

 

Gebaseerd op cijfers en prognoses van toen zijn in 2015 voor het landelijke Tweede Actieplan Bevolkingsdaling zogenoemde krimpregio's aangewezen. Dat beleid heeft de gebieden het negatieve etiket van de ‘krimp' opgeleverd. En dat terwijl al sinds 2015-2016 een trend zichtbaar is dat er weer meer mensen naar de minder drukke delen van Nederland verhuizen.

  

De FNP Statenfractie vindt dat nu de nieuwe regering in Den Haag in de startblokken staat, het moment daar is voor de Friese overheden om samen hun inzet naar de regering toe te bepalen voor de komende jaren. In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten stelt de fractie dat het beleid moet uitgaan van de reële vraag in onze gemeenten, in plaats van op basis van achterhaalde prognoses of te ambitieuze doelstellingen. Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over bevolkingsontwikkeling
Antwoordbrief gs over bevolkingsontwikkeling


Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer