NIEUWS   14-12-2021


FNP stelt vraagtekens bij grondaankopen De Burd

Loopt de Provincie met grondaankopen op eiland De Burd bij Grou vooruit op een eventueel nieuw kanaal naar Drachten door de Hege Warren? Dat wil de FNP weten in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

"Niet voorsorteren op een nieuwe vaarweg Drachten" (Wopke Veenstra)

De Burd ligt op een mogelijk tracé van een eventuele nieuwe vaarweg naar Drachten via de Hege Warren. FNP woordvoerder Wopke Veenstra heeft horen zeggen dat er met grondaankopen op De Burd wordt voorgesorteerd op zo'n nieuw kanaal. Echter: 'Provinciale Staten hebben nog geen enkel besluit genomen over zo'n kanaal en er is ook geen geld voor apart gezet. Het lijkt ons vreemd, des te meer omdat er ook nog geen besluit is genomen over het gebiedsproces voor de Hege Warren dat naast De Burd ligt.'

 

Mocht er wel sprake zijn van 'anticiperende aankoop' dan zou het College volgens Veenstra mogelijk buiten zijn boekje gaan. 'In de besluiten in 2020 over de nieuwe Nota Grondbeleid van de Provincie is aangegeven dat 'anticiperend' aankopen alleen kan als er definitieve besluiten liggen van Provinciale Staten. En er moet ook geld voor het project beschikbaar zijn gesteld of een goedgekeurd gebiedsproces. Aan beide voorwaarden is hier niet voldaan. Wij willen daarom uitleg hoe dat nu precies zit met die grondaankopen op De Burd.'

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen grûnoankeapen De Burd 

Antwurd op FNP fragen grûnoankeapen De Burd Tags: Natuer en lanskip, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer