NIEUWS   28-09-2021


Algemeen Bestuur Wetterskip wil geen wisselpolder bij de Westhoek

Het plan om bij de Westhoek van een landbouwpolder van 36 ha. een wisselpolder (toegankelijk voor zeewater) te maken stuit bij het Algemeen Bestuur van het Wetterskip op grote weerstand. Een motie hierover is aangenomen. Het was op initiatief van de FNP, samen met VVD, , Geborgd Ongebouwd, Lagere Lasten Burger en CDA. Na een korte discussie in het AB stemden ook Geborgd Bedrijven en de CU voor de motie. Eenzelfde tekst was voor de zomer ook in Provinciale Staten aangenomen.

"Buitendijks meer kansen voor de natuur" (Bram Bonnema)

In het kader van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) wordt de zeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer versterkt. Daarbij worden ook koppelkansen uitgewerkt om bijvoorbeeld de natuur en recreatie en toerisme te versterken. In het voorjaar kwam naar buiten dat er plannen zijn om bij de Westhoek een wisselpolder in te richten om de natuur te versterken. 

 

Op initiatief van de FNP is samen met de VVD, Geborgd Ongebouwd, Lagere Lasten Burger en CDA een motie opgesteld. Hierin spreekt het Algemeen Bestuur uit dat ze tegen dit plan zijn. De partijen vinden dat het economisch belangrijk is dat deze polder behouden blijft voor de akkerbouw. Bovendien is er een groot risico dat de verzilting in dit gebied nog verder toeneemt. Bijna een kwart (23%) van alle pootaardappelen wereldwijd komen uit het noorden van Fryslân en Groningen. Woordvoerder Bram Bonnema van de FNP gaf in de discussie aan dat het Wetterskip nu al met regelmaat de vaarten met zoet water doorspoelt om de verzilting onder contrôle te houden. Er wordt ook studie gedaan hoe het Wetterskip in de toekomst de verzilting kan tegengaan. 'We moeten ons niet meer moeilijkheden op de hals halen en nog meer kosten maken. ' 

 

Volgens de FNP liggen er buitendijks meer kansen om de natuur te versterken. In de afgelopen decennia is de aanslibbing voor de kust fors toegenomen en dat proces gaat gewoon door. Je kunt het natuurlijke proces ook nog beïnvloeden. Zo zijn er prima mogelijkheden om buitendijks de flora en fauna te versterken. De partijen  Water Natuurlijk, de PvdD, de PvdA en 50 Plus stemden tegen de motie. Zij willen het plan onderbrengen in het gebiedsproces. Of het zover komt is nog maar de vraag. Immers, zowel de gemeenteraad van Waadhoeke als Provinciale Staten en het AB van het Wetterskip hebben zich nu uitgesproken tegen de wisselpolder bij de Westhoek. Een duidelijk signaal aan de Stuurgroep Koehool-Lauwersmeer. 

 

Voor de waterschapsfractie van de FNP

Bram Bonnema, woordvoerder primaire keringen

 

 

Klik hier naar de AB vergadering van 28 september en naar de motie   

 Tags: Natuer en lanskip, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer