NIEUWS   29-03-2021


FNP komt in actie: het nieuwe kabinet moet ophouden met gaswinning

De FNP wil dat de nieuwe regering de belangen van inwoners boven de commerciële belangen van de mijnbouwbedrijven stelt. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een nieuw kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt het ook tijd om te kijken naar de gaswinning. De Rijksoverheid verleent en verlengt op dit moment aan de lopende band vergunningen, tegen de wens van de lokale bevolking in. Dit mijnbouwbeleid brengt het vertrouwen in de overheid grote schade toe, met name in de noordelijke provincies.

"ze mogen Fryslân niet nog meer schade toebrengen" (Wopke Veenstra over mijnbouwbedrijven)

Voor de zoveelste keer heeft de FNP vandaag vragen gesteld aan het Friese college over de verlenging van een gaswinningsvergunning. Uit het zogenoemde Tietjerk-veld wil Vermilion tot 2050 nog 11,5 miljard extra kubieke meter gas winnen. Het gevolg is veel meer bodemdaling en meer kans op zwaardere aardbevingen in het gebied. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben het Ministerie van Economische Zaken vorige week geschreven dat zij ‘onaangenaam verrast' zijn door de plannen en dat zij van mening zijn dat deze niet moeten doorgaan. Het valt te verwachten dat Gedeputeerde Staten daar net zo over denken.

 

De provincie Fryslân heeft al jaren het standpunt dat nieuwe gaswinning niet wenselijk is en heeft dit ook in het Manifest van Friese Overheden over Gas- en Zoutwinning duidelijk uitgesproken. Helaas hebben de gemeenten en de provincie maar een beperkte rol bij de verlening van mijnbouwvergunningen. Volgens de Mijnwet worden gemeenten en provincies bij nieuwe of aanpassingen van bestaande vergunningen door het Ministerie van Economische Zaken slechts gevraagd om een advies te geven.

 

Het Ministerie van Economische Zaken geeft echter normaal gesproken niet thuis en zet door met het verlenen van vergunningen aan mijnbouwbedrijven. Alleen bij de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard heeft de Tweede Kamer begin maart via een motie gevraagd om de plannen voor gaswinning voorlopig stil te zetten, en te wachten op nader onderzoek. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt.

 

Het lijkt erop dat zorgen van inwoners over schade door bodemdaling en een grotere kans op aardbevingen nog steeds geen rol spelen bij de vergunningsbesluiten van de minister. Net als bij andere belangrijke onderwerpen zoals de toeslagen-affaire en de rampzalige aanpak van de mijnbouwschade in Groningen, doet het negeren van de belangen van de inwoners bij het verlenen van nieuwe mijnbouwvergunningen opnieuw grote schade aan het vertrouwen in de overheid.

 

Het is de hoogste tijd dat het kabinet ophoudt met die aanpak. De nieuwe kabinetsformatie is een goede gelegenheid om de belofte van het huidige kabinet eindelijk na te komen om geen nieuwe vergunningen voor nieuwe gaswinningen op het vasteland te verlenen en de bestaande gaswinning snel af te bouwen, in plaats van te verlengen. Om dat standpunt kracht bij te zetten zal de FNP samenwerking zoeken met andere partijen binnen en buiten de politiek.Downloads:
Schriftelijke vragen over gaswinning tietjerk


Tags: Gas- en saltboarings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer