NIEUWS   11-03-2021


Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden

Een heleboel bestuurlijke drukte. Dat is de eerste uitkomst van de motie van CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch over de vraag naar plannen voor een Deltaplan voor het Noorden. En zie, die drukte ontstaat nu al. Wat hebben Flevoland, Fryslân, Groningen en Drenthe het land te bieden als er een Lelyline zou komen? En wat zijn de ruimtelijk-economische consequenties? De tijdsdruk is zo groot dat men niet meer zo nauw kijkt. Een rommelig proces geeft ruimte voor opportunisme, onderlinge strijd en concurrentie, een niet al te grondige analyse van wat hier nu eigenlijk het op te lossen probleem is, en gaat voorbij aan de rol van de gekozen volksvertegenwoordiging.

De vraag aan de ambtenaren en de wethouders was ook wel heel erg breed. Van de bouw van 100.000 nieuwe woningen, natuur en landschap, ontwikkeling van stedelijke kwaliteiten, klimaat, werken, wonen, recreatie, tot aan de toekomst van onze mobiliteit en nog veel meer. Wat betekent dat allemaal voor de nieuwe Omgevingsvisies van de provincie en de gemeenten? Het is gewoon te veel en te ingrijpend om voor 12 maart even op papier te zetten, zoals is gevraagd.

 

Alle remmen los
In plaats van een debat, lijkt het nu een spelletje met wethouders die tegen elkaar opbieden en elkaar overvallen met hun plannen. De gemeente Leeuwarden wil bovenop haar bestaande plannen nog wel 10.000 woningen extra bouwen, 20.000 in totaal. Wethouders in Waadhoeke en Noardeast-Fryslân geven aan dat ze daarvan zijn geschrokken, want dergelijke enorme plannen zullen ook effecten de buurgemeenten hebben. In totaal gaat het in Fryslân mogelijk om tienduizenden extra woningen. Daar waar de gemeenten en de provincie jarenlang op basis fan realisme en verwachtingen hebben gewerkt, gaan op basis van één Tweede Kamermotie opeens alle remmen los. Bestaand beleid op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en landschapsbehoud kan binnenkort in de kliko.

 

Democratie buitenspel
De FNP heeft grote zorgen over hoe dit proces nu verloopt. Gemeenteraden en Provinciale Staten krijgen slechts informatie, of mogen er, nadat het aanbod al opgestuurd is, nadien nog een keer over spreken. Over het Noorden, niet voor of van het Noorden. Daarmee worden alle volksvertegenwoordigende organen in Fryslân buiten spel gezet, om na de kabinetsformatie met voldongen feiten te worden geconfronteerd.

 

Bouwen naar aard, schaal en karakter, autonome groei, en in snellere spoorverbinding voor Fryslân, dat is wat de FNP wil. En daarvoor is een democratisch debat nodig binnen onze gemeenschap, binnen onze gemeenteraden en in de Staten. Zaken die zo majeur zijn en zo'n grote invloed hebben op de toekomst van onze provincie kunnen niet op basis van een motie op een maandagmiddag in december van boven opgelegd worden. Degene die dat debat in onze gemeenteraden en Staten niet wil voeren, neemt zijn of haar eigen vertegenwoordigende en controlerende taak niet serieus.

 

 

Corrie Bergstra, fractievoorzitter FNP Súdwest-Fryslân

Ate Eijer, fractievoorzitter FNP Heerenveen

Harm de Jong, fractievoorzitter FNP Opsterland

Sijbe Knol, fractievoorzitter FNP Provinciale Staten van Fryslân

Bert Koonstra, fractievoorzitter FNP Noardeast-Fryslân

Sake van der Meer, fractievoorzitter FNP Achtkarspelen

Durk Oosterhof, fractievoorzitter FNP Smallingerland

Ferry van der Ploeg, fractievoorzitter FNP Dantumadiel

Jan Willem Tuininga, fractievoorzitter FNP Leeuwarden

Jan Volbeda, fractievoorzitter FNP De Fryske Marren

Bert Vollema, fractievoorzitter FNP WaadhoekeTags: Natuer en lanskip, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer