NIEUWS   13-01-2021


Opinie over wolvenhek: Reële politiek duurt het langstDe wolf was afgelopen week weer volop in het nieuws. Een groep veehouders in Fryslân wil een hek om de provincie heen zetten en ook werd bekend dat er midden in de provincie een zwervende wolf op wildcamera was vastgelegd.[1] De oproep van de veehouders zorgde voor veel reacties. Deels ook hoongelach, maar dat is niet helemaal terecht. Afgelopen zaterdag zijn wij bij de initiatiefnemers op bezoek geweest. Hun onderliggende boodschap moet serieus genomen worden. De veehouders hebben oprechte zorgen en willen perspectief. Maar zo'n hek is juridisch en ecologisch gezien geen haalbare kaart.

 

Polarisatie
In juni 2020 opperde een meerderheid in Provinciale Staten van Fryslân dat de wolf ongewenst vreemdeling verklaard moest worden. Weren, beheren en uitzetten was het credo. Toen was al duidelijk dat de uitvoering juridisch gezien op geen enkele manier stand zou houden. In november werd dit bevestigd na gedegen onderzoek door de juridische afdeling van de provincie.[2] Toch was er nog een Statenlid dat riep dat de gedeputeerde maar beter zijn best moet doen, want: ‘waar een wil is, is een weg'.[3] Zowel de motie om de wolf te weren als de opmerking van het Statenlid zijn niet reëel. Het draagt niet bij aan een haalbare oplossing. Op korte termijn lijkt er een succesje te zijn geboekt maar eigenlijk verkoop je de schapen- en veehouders gebakken lucht. Dat een groep veehouders nu roept om een hek van Lemmer tot aan Lauwersoog komt ook voort uit de wijze waarop een deel van de politiek onhaalbare oplossingen voorstelt. Er spreekt een vorm van wanhoop uit.

 

Realiteitszin en perspectief
In de vroege herfst van 2020 zijn wij op werkbezoek in Drenthe geweest. Hier hebben wij gesprekken gevoerd met schapenhouders, leden van de gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe en andere belanghebbenden.[4] Het is de hoogste tijd dat ook Fryslân in samenwerking met alle belanghebbenden een plan uitstippelt voor definitieve vestiging van de wolf dat wel juridisch houdbaar is, de natuur respecteert en het vee beschermt waar dat nodig is. Inwoners en consumenten willen een aantrekkelijk landschap met dieren in de wei. De provincie stimuleert weidegang en wil dat het aandeel biologische boeren groter wordt. De boeren hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun dieren te beschermen, maar kunnen dat niet alleen. Op de zeer korte termijn is het daarom wenselijk dat speciale wolvennetten beschikbaar gesteld worden om binnen een paar uur preventieve maatregelen te kunnen treffen bij plotselinge aanwezigheid van een dwalende wolf en daarnaast in te zetten op nachtvakken. Er zijn mogelijkheden maar deze zijn wel arbeidsintensief. Een passende tegemoetkoming hoort hier ook bij.

 

Neem verantwoordelijkheid
De wolf is definitief terug en is streng beschermd. Dat is de werkelijkheid waar wij het mee moeten doen. Politiek is niet altijd vertellen wat een ander wil horen. Nee. Politiek is ook verantwoordelijkheid nemen, duidelijk aangeven wanneer iets niet kan, ook minder populaire boodschappen overbrengen. Dan neem je de sector wel serieus. Een provinciaal hek is niet de oplossing.

 

Sijbe Knol
Fractievoorzitter FNP Fryslân.[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/friese-boeren-willen-een-hek-rond-de-provincie-tegen-de-wolf~b88548de/

[2] https://www.lc.nl/friesland/Motie-onuitvoerbaar-wolf-weren-uit-Friesland-is-onmogelijk-26168417.html

[3] VVD Friesland: ‘Motie wolf vraagt om snelle actie' | Veld-post.nl - Landbouwnieuws voor Noord-Nederland (veld-post.nl)

[4] https://frieschdagblad.nl/2020/10/10/schapenhouders-zullen-zich-moeten-wapenen-tegen-de-wolfTags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer