NIEUWS   21-09-2020


FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe

De FNP wil dat Fryslân zich aansluit bij de Drentse wolvencommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties en werkt volop aan maatregelen om vee te beschermen tegen aanvallen van de wolf.

"Samenwerken om schade door wolf te voorkomen" (Sijbe Knol)

Aanwezigheid wolf is realiteit

Vorige week is bekend geworden dat een wolf zich in Midden-Drenthe heeft gevestigd. Het lijkt aannemelijk dat Zuidoost-Fryslân op termijn ook een vestigingsgebied kan worden en zelf zonder vestiging zullen zwervende wolven zo nu en dan naar Fryslân komen.

 

Aansluiten bij Drentse wolvencommissie

In juni heeft het college van Gedeputeerde Staten toegezegd om contact te houden met de wolvencommissie in Drenthe. Sijbe Knol: ‘Het zou goed zijn als Fryslân zich aansluit bij de Drentse wolvencommissie. De wolf heeft zich nu hier gevestigd en wij moeten er voor zorgen dat ons vee goed wordt beschermd tegen aanvallen door wolven. Als wij de krachten bundelen, hoeven wij niet zelf het wiel uit te vinden.'

 

De FNP wil daarom dat Fryslân zich snel aansluit bij de Drentse wolvencommissie, zodat de kennis en de ervaring uit Drenthe gebruikt kunnen worden om effectieve maatregelen te nemen en daarmee het Friese vee te beschermen. Over twee weken gaat de FNP fractie op werkbezoek bij een schapenhouder die lid is van deze commissie. Knol: ‘In het vooroverleg hebben zij ook met nadruk aangegeven dat het het beste is om ons aan te sluiten bij de commissie. De wolf houdt zich niet aan provinciegrenzen.'

 

Zwaar beschermde diersoort

De wolf pakt naast wilde dieren zoals reeën en hazen, ook landbouwdieren zoals schapen en geiten. Dat is heel akelig voor die dieren en voor de boeren die ermee worden geconfronteerd, maar het is nu wel de realiteit waar wij rekening mee moeten houden. De wolf is een zwaar beschermde diersoort, die je niet zomaar kunt bejagen of verdrijven.

 

Dat was wel de strekking van de motie die in juni dit jaar door Provinciale Staten van Fryslân werd aangenomen. Een meerderheid wilde dat Fryslân als wolvenvrij gebied zou worden aangewezen en wilde de wolf uit onze provincie weg houden. De FNP heeft in die vergadering uitgesproken dat wij denken dat internationale, Europese en nationale regelgeving de uitvoering van de motie wel eens in de weg zou kunnen staan. Dat blijkt ook uit verschillende rechterlijke uitspraken van het Europees Hof van Justitie over het beheer van de wolf.

 

Schriftelijke vragen aan GS over de Friese aanpak van de wolf Tags: lanbou, natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer