NIEUWS   09-09-2020


Brede zorgen in Provinciale Staten over communicatie Drents-Friese Wold

De fracties van FNP, CDA, ChristenUnie, GrienLinks, PvdA, SP en VVD stellen samen vragen aan het College over de communicatie met de diverse gebruikersgroepen in en om het Drents-Friese Wold (DFW). Volgens de partijen zit daar de crux wat betreft de ontstane onrust bij de bedrijven en recreatieve organisaties in en om het gebied bij Appelscha.

"Recreatieve gebruikers serieus nemen" (Sybren Posthumus over communicatie Drents-Friese Wold)

Werkbezoek

In Provinciale Staten van 24 juni is een motie aangenomen dat de communicatie tussen organisaties in het DFW zal worden verbeterd. De partijen zijn intussen op werkbezoek geweest en hebben vastgesteld dat de situatie alleen nog maar verder geëscaleerd is. Ze willen nu van gedeputeerde Hoogland weten hoe hij goed overleg structureel wil borgen, zodat organisaties en bedrijven zich weer serieus genomen voelen. 

 

Stuurgroep

Een vaste vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de dorpen rondom het gebied én vanuit de recreatiehoek in de Stuurgroep DFW zou van belang zijn. Die vertegenwoordiging is er nu niet. De provinciale partijen willen er op aansturen dat het College één of meer bijeenkomsten met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer (SBB), bedrijven uit Appelscha en gebruikersgroepen organiseert. Om zo de verhoudingen weer goed te krijgen en afspraken te maken voor beter overleg en communicatie. 

 

Toekomstplan

De partijen willen ook weten of er al een toekomstplan klaar ligt over de uiteindelijke inrichting van het DFW, waarin de balans tussen natuurbeheer en recreatief gebruik duidelijk wordt. De Statenleden willen inzicht in zulke stukken; dat is nu niet het geval. Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over communicatie drents-friese wold
Antwoorden op FNP vragen over communicatie drents-friese wold


Tags: Algemien, Natuer en lanskip, Sport, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer