NIEUWS   28-05-2020


Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni

Op initiatief van de statenfracties van 50Plus, FNP en PvdA is er op 3 juni een zogenaamde expertmeeting over Thialf. De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via het kanaal van Provinciale Staten op https://fryslan.notubiz.nl/dashboard . De livestream begint om 11:00 uur.

"Hoe kan Thialf financieel gezond bedrijf worden?" (Sybren Posthumus)

Investeringen 

De Staten laten zich bijpraten door deskundigen over de stand van zaken met Thialf. Zoals bekend wil het College van Gedeputeerde Staten samen met de andere aandeelhouder de gemeente Heerenveen een groot bedrag steken in de redding van Thialf op korte termijn. Daarnaast moeten er investeringen plaatsvinden om Thialf toekomstbestendig te maken.

 

Een gezond bedrijf 

Vragen zijn onder andere: hoe heeft de situatie zo kunnen ontstaan? Hoe kan Thialf een financieel gezond bedrijf worden? Welke partijen zouden daar financieel aan moeten bijdragen? Bijvoorbeeld met landelijk en Europees geld? Wat is in dit opzicht de betekenis van Thialf als één van de topsportlocaties in Nederland? Welke rol is er weggelegd voor de KNSB als grootste ‘klant' van Thialf? Provinciale Staten willen graag horen wat volgens de experts de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

 

Specifieke kennis 

De fracties hopen de specifieke kennis aan te boren die hiervoor nodig is. Topsport Noord is bijvoorbeeld belangrijk omdat zij het hele traject richting het landelijke sportinfrastructuurfonds voor hun rekening nemen. House of Sport doet de commercie rondom grote sportevents en weet hoe je sportaccomodaties in de markt moet zetten. De Flyers zijn aanjagers van de plannen om van Thialf een Olympisch trainingscentrum te maken. Mogelijk moeten ook de bouwkundige ingrepen in de IJshockeyhal en het aanpassen van juridische structuren, evenals de bedrijfskundige aspecten van de exploitatie, nader worden besproken. 

 

 

Klik hier naar de livestream

 Tags: libje yn fryslan, sport, wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer