NIEUWS   28-08-2019


FNP vragen over subsidiekwestie Adelaarkerk

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de provinciale subsidie voor de herbestemming van de Adelaarskerk. De interne beheersing bij de Provincie van informatie over subsidies lijkt niet op orde. Zeker nu blijkt dat € 140.000, die in 2016 al overgemaakt is aan een projectontwikkelaar, teruggevorderd moet worden.

"Provincie moet scherper zijn op gemeenschapsgeld " (Corlienke de Jong)

Gemeenschapsgeld

Aanleiding voor de vragen van FNP-woordvoerder Corlienke de Jong zijn de uitgebreide berichten in de Leeuwarder Courant over de verwarrende situatie om de herontwikkeling van de Adelaarskerk heen. De Jong vindt het heel vreemd dat de Provincie zelfs na een week nog niet kon aangeven wat de status van de subsidieaanvraag precies was. 'Het gaat wel om gemeenschapsgeld. De Provincie moet daar scherper op zijn als blijkt dat projectontwikkelaars wel het geld opstrijken, maar daarna alles gauw weer doorverkopen. Ondertussen is er van de herbestemming van de kerk nog niets terecht gekomen'.

 

Subsidieregister

De Jong vraagt hoe de informatie precies wordt vastgelegd in het provinciale subsidieregister. 'Kennelijk is er nog wel het nodige te verbeteren. Ik wil weten of er misschien nog veel meer van dergelijke gevallen zijn. Het is ons nu niet duidelijk wie binnen het Provinciehuis precies verantwoordelijk is om de informatie over subsidies bij te houden. Er moet een plaats zijn waar alles zo terug te vinden is. Wat doet het College eraan om die systemen te verbeteren? Ik wil ook een overzicht hoeveel subsidies terugbetaald moeten worden'.

 

Schriftelijke vragen subsidiekwestie Adelaarkerk 

Antwoordbrief schriftelijke vragen subsidiekwestie Adelaarkerk Tags: Algemien, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer