NIEUWS   13-06-2019


FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân

De FNP wil dat er goed gekwalificeerde journalisten bij Omrop Fryslân en andere media kunnen werken die het Fries goed beheersen. Daarnaast is het voor filmpjes van de Omrop en andere media van belang dat het zoeken in het Fries op Google en andere zoekmachines beter wordt. De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over deze en andere actuele ontwikkelingen bij de Omrop.

"Techniek helpt Fries om up-to-date te blijven" (Corlienke de Jong)

Gekwalificeerde journalisten

Aanleiding voor de vragen van FNP-woordvoerder Corlienke de Jong is een werkbezoek aan Omrop Fryslân. Allereerst heeft de FNP-fractie gemerkt dat het erg moeilijk is om goed gekwalificeerde journalisten te vinden die de Friese taal ook goed beheersen. De Jong: 'Als er zoveel behoefte is, zouden GS de scholen voor journalistiek kunnen aansporen om modules journalistiek schrijven in het Fries in het lespakket op te nemen. Het Europees Handvest voor Regionale- of Minderheidstalen, dat de basis is voor de bestuursafspraken tussen Rijk en Provincie, heeft het ook over een opleiding voor journalisten in die regionale talen.'

 

Zoekmachines

De FNP heeft daarnaast het signaal gekregen dat de herkenning van teksten in het Fries door Google en andere zoekmachines nog niet optimaal is. Daarom is Omrop Fryslân genoodzaakt titels van video's op internet in het Nederlands te vermelden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor teksten en filmpjes van andere organisaties, bedrijven en privé-personen. De vraag is wat GS hier aan kunnen doen. De provincie Fryslân is al geruime tijd in gesprek met Google, Microsoft en andere grote partijen om de digitale hulpmiddelen voor het Fries te verbeteren. De FNP wil weten wat de mogelijkheden zijn.

  

Programmering

Tot slot wil de FNP weten hoe een veelzijdige en volledige programmering bij de Omrop wordt geborgd, nu er plannen zijn om reclame op de publieke omroepen te verbieden. Dat kan immers ten koste gaan van het budget om programma's te maken. De Jong: ' Mooie programma's van de Omrop moeten niet de dupe worden van besluitvorming van het Rijk.'

 

Bijlage: FNP Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân

Antwoord op vragen ontwikkelingen Omrop Fryslân Tags: Faklju, Frysk en Meartaligens, Omrop Fryslan, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer