NIEUWS   04-04-2019


Nauwelijks actie Europese Commissie na containerramp MSC Zoë

De FNP heeft antwoord gekregen van de Europese Commissie op schriftelijke vragen over de containerramp met MSC Zoë. De Commissie is alleen bereid om te praten met diverse internationale instanties over de problemen mei containervervoer op zee. Concrete acties zegt de Commissie nauwelijks toe. De FNP beoordeelt de antwoorden als nogal mager en teleurstellend.

"Concrete maatregelen Brussel 'heel' mager" (Sybren Posthumus)

Verzekeringen

Via de EFA-fractie heeft de FNP gevraagd of de Europese Commissie een all-risk verzekering van de reders wil verplichten. Een andere vraag was of de Commissie de reders ook volledig verantwoordelijk wil maken voor alle kosten van het opruimen. Het antwoord is dat een convenant over de aansprakelijkheid van reders nog niet in werking is getreden. Op de vraag over het meebetalen of voorschieten van de opruimkosten gaat de Commisje helemaal niet in. 

 

Op de vraag of reders mogelijk in strijd met bestaande internationale regels handelen bij het sjorren van gestapelde containers, is een beperkt onderzoek naar oude inspectierapporten toegezegd. De Commisje geeft niet aan wat zij met de uitkomsten wil doen, als er inderdaad problemen met het sjorren van containers aan het licht komen.

 

Praten met kustgemeenten

De Commissie geeft alleen aan dat zij wel wil meepraten bij het overleg van kustgemeenten in Europa, de KIMO. Men wil het onderwerp containerveiligheid ook agenderen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en bij het overleg over plastic vervuiling op zee.

 

De FNP vindt de antwoorden nogal teleurstellend. ‘Brussel wil vooral veel praten maar de genoemde concrete acties zijn heel mager gezien de maatschappelijke en milieu-impact van zo'n containerramp.  ‘Het gaat met het milieu en de veiligheid van onze eilanden en kustgemeenten niet alleen om zakelijke belangen en zakelijke aansprakelijkheid' zegt FNP woordvoerder Posthumus. ‘Wij zijn van mening dat het ook gaat om een algemeen belang van de overheden die moeten opkomen voor onze inwoners. Wij hebben in 2010 ook al vragen gesteld in Europa over het aanbrengen van transponders op containers met gevaarlijke stoffen. Ook toen was het antwoord mager. Er is nog steeds niets van gerealiseerd.'

 

De vragen zijn uit naam van de FNP gesteld in het Europees Parlement door de EFA-fractie van regionale partijen in Europa.Tags: europa, waadsee

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer