NIEUWS   03-10-2014


FNP wil duidelijkheid over SNN-subsidies Leeuwarden

Watercampus en Tesselschadestraat geblokkeerd door Groningen en Drenthe ?

Sybren Posthumus 2014 MGM 2803 lyts     

Leeuwarden - De FNP-fractie in Provinciale Staten van Fryslân maakt zich zorgen over de uitvoering en de subsidie van SNN voor twee grote Leeuwarder projecten: de Watercampus en de revitalisering van het kantorencomplex aan de de Tesselschadestraat.

 

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Economie 

 

Reactie? Mail s.posthumusfryslan.nl 

 

In de nieuwste beschikbare besluitenlijst van SNN is sprake van een (meerderheids-)blokkade door de Drentse en Groninger overheden om het geld niet toe te kennen. De vertegenwoordigers van Leeuwarden en Fryslân hebben een minderheidsstandpunt ingenomen. De FNP wil nu duidelijkheid dat de projecten kunnen worden uitgevoerd met de eerder toegezegde subsidie.

 

FNP-Statenlid Sybren Posthumus wil weten waarom de provincies Groningen en Drenthe en de steden Assen, Emmen en Groningen in het overleg van SNN niet hebben ingestemd met het honoreren van het verzoek om verlenging, zodat de beide Leeuwarder projecten ook in 2015 in aanmerking kunnen komen voor subsidie.  

  

Verder wil de FNP weten wat de actuele stand van zaken is. Op 2 september zou in SSN-verband opnieuw gesproken worden over de kwestie. Ligt er nog steeds een blokkade van de Drentse en Groninger overheden voor de beide projecten in Leeuwarden? Kunnen beide projecten op tijd en met de eerder toegezegde subsidie van SNN worden uitgevoerd?

 

 

Bijlagen:

FNP fragen Steatemerk 8 oktober 2014

SNN besluitenlijst 24 juni 2014

 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer