NIEUWS   11-11-2014


FNP: investeren in doorgaande leerlijn meertaligheid

Nederlands, Fries en Engels op school

Annigje Toering 2012 05   

De Statenfractie van de FNP komt in de Statenvergadering van 12 november met een motie om ook na 2015 als provincie te blijven investeren in het meertalig onderwijs in Fryslân. De financiering houdt per 31 december volgend jaar op. De FNP wil dat het succesvolle programma ook daarna structureel doorgaat.  

  

Annigje Toering, woordvoerder Taal, Cultuur en Onderwijs

Reactie? Mail a.toering-schuurmansfryslan.nl

 

 

 

De motie van de FNP krijgt steun van de coalitiepartners PvdA en CDA. Daardoor lijkt het welhaast zeker dat het zogenaamde Boppeslachprogramma een vervolg krijgt, wat betreft meertaligheid in het onderwijs. In de motie wordt gevraagd om de voorbereidingen voor een nieuw beleid met spoed in gang te zetten. Het zou op 1 januari 2016 moeten ingaan. In de loop van 2015 moet er ook duidelijkheid komen over de benodigde financiën. Daarmee krijgen organisaties die de 'meertalige leerlijn' uitvoeren de zekerheid dat het werk ook na 2015 kan doorgaan.

 

Het aantal meertalige peuterspeelzalen, basisscholen en middelbare scholen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ze behalen ook hoge cijfers met hun onderwijskwaliteit. FNP woordvoerder Annigje Toering: 'We gaan nu in korte tijd naar 200 tweetalige peuterspeelzalen in 2015. Dan moet ook 25% van alle basisscholen drietalig zijn - Nederlands, Fries en Engels - om de kinderen een goede en logische aansluiting te geven. Er zijn nu drie locaties voor voortgezet onderwijs met een meertalige stroom, dat worden er straks zes.'

 

Er is daardoor ook een toenemende vraag naar (digitale) Friese lesmethoden. De Provincie geeft ook geld voor het systeem van toetsen, leerlingvolgsystemen en evaluaties, zodat de onderwijsinspectie binnenkort het Fries op dezelfde wijze kan beoordelen als het Nederlands. Toering: 'Met deze resultaten en ambities is het logisch dat Provinciale Staten nu een goede basis willen leggen voor het vervolg. Het is een investering in een meertalige toekomst van onze kinderen, waarmee Fryslân landelijk voorop loopt.'

 

 

Bijlagen:

FNP moasje ynvestearring trochgeande learline meartaligensTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer