NIEUWS   10-12-2014


Anna Martha van der Mei geïnstalleerd als Statenlid FNP

PS lid met veel politieke en bestuurlijke ervaring

Anna Martha 2011 lyts   

Anna Martha van der Mei uit Tzum is vandaag geinstalleerd als statenlid voor de FNP. Ze heeft de Friestalige installatietekst van de voorzitter beantwoord met de belofte 'dat ferklearje en ûnthjit ik'. Ze volgt Jan Visser op die om persoonlijke redenen de Staten heeft verlaten.

 

Anna Martha van der Mei, Statenlid FNP 

Reactie? Mail a.m.vandermeifryslan.nl 

 

 

Van der Mei (40) neemt veel politieke en bestuurlijke ervaring mee. Zo was ze eerder wethouder van de gemeente Menaldumadeel. In 2011 en 2012 was ze ook al statenlid voor de FNP en lid van de Commissie Lân Loft en Wetter. Ze neemt de porteuille van Visser in zijn geheel over, met daarin ruimtelijke ordening, wonen, mijnbouwzaken en waterbeleid.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer