NIEUWS   16-12-2014


De FNP was, is en blijft tegen mega-windmolens op land

Vervanging molens tegenhouden met noodverordening

FNP is wie en bliuwt tsjin megawynmunen   

De FNP wil vervanging van bestaande windturbines tegenhouden. De FNP was, is en blijft tegen mega-windmolens op land. De partij wil dat het vervangen van windmolens uit winstbejag per direkt stopt. Volgens de FNP kan dat met een provinciale noodverordening. De partij vraagt gedeputeerde Konst om daartoe een voorbereidingsbesluit te maken voor Provinciale Staten.

 

Annigje Toering, fractievoorzitter

Reactie? Mail a.toering-schuurmansfryslan.nl

 

De FNP wijst erop dat eind oktober in Flevoland zo'n noodverordening door Provinciale Staten is aangenomen. Lopende vergunningaanvragen bij gemeenten kunnen daarmee toch nog worden tegengehouden. Er liggen veel aanvragen van windboeren die eigenlijk alleen maar willen profiteren van de royale subsidies van het Rijk die in 2015 worden afgeschaft. Dat is niet alleen het verspillen van gemeenschapsgeld dat eigenlijk voor groene energie bedoeld was, zegt woordvoerder Annigje Toering van de FNP statenfractie. Het vernieuwen van bestaande molens staat ook haaks op het voorgenomen beleid van de Provincie om straks zoveel mogelijk van die molens op te ruimen. Die nieuwe turbines passen dan wel in de ruimtelijke verschijningsvorm die het bestemmingsplan voorschrijft qua ashoogte en tiphoogte, maar het elektrische opwekkingsvermogen is veel groter.

 

De informatie over het besluit in Flevoland is direct doorgegeven aan gedeputeerde Konst. De FNP vindt het vreemd dat Provinciale Staten echter sinds begin november nog niets hebben vernomen over de mogelijkheden van een noodverordening. Er is veel ergernis in de regio over het vervangen van windturbines uit winstbejag. De gemeenten kunnen het ook niet tegenhouden zolang de hoogte van de nieuwe molen en overige voorwaarden binnen het bestemmingsplan passen. Alleen met een voorbereidingsbesluit van de Provincie dat vooruitloopt op een nieuw strenger provinciaal windmolenbeleid kunnen omgevingsvergunningen voor vervanging van ongewenste molens nog worden tegengehouden.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer