NIEUWS   31-08-2015


FNP: rechtspraak Leeuwarden structureel overeind houden

Reactie op plannen Raad voor de Rechtspraak

Sybren Posthumus 2015 lyts 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Friese belangen worden opgeofferd aan een bezuiniging waar te licht over wordt gedacht. Ook na 2020 moeten er eigen volwaardige locaties voor rechtbank en Hof in Leeuwarden blijven. Dat zegt de FNP in reactie op bezuinigingsplannen van de Raad voor de Rechtspraak.  

       

Sybren Posthumus, woordvoerder Boarger en Mienskipszaken    

Reactie? Mail s.posthumusfryslan.frl

 

 

Zowel een sluiting op termijn als het nog 5 jaar open houden van rechtbank en Hof zijn feitelijk uitsluitend gebaseerd op financiële argumenten, zo stelt de Statenfractie van de FNP vast. De belangen voor het personeel, de werkgelegenheid van de advocatenkantoren rondom de rechtbank in Leeuwarden en van de Fries sprekende burger zijn niet gediend met deze reorganisatie. Er zijn beslist onvoldoende garanties voor de toekomst van de rechtspraak in Leeuwarden uit het ‘Meerjarenplan van de rechtspraak' te halen.

 

FNP-woordvoerder Sybren Posthumus: ‘Bij andere bestuurlijke opschalingen van de overheid blijkt dat het jarenlang alleen maar geld kost. De digitalisering van de rechtsgang loopt als ICT-project van de overheid ook fikse risico's. In elkaar schuiven van organisaties stuit vaak op verschillen in bedrijfscultuur. Aan de top komen vaak alleen maar meer managers. Zie de gang van zaken met de Nationale Politie. Sommige organisaties knippen na een mislukte opschaling zichzelf weer op in kleinere eenheden die beter te behappen zijn en die de menselijke maat weer moeten terugbrengen.' 

 

Posthumus: ‘In het persbericht van de Raad voor de Rechtspraak staat klip en klaar dat mensen in de wat complexere zaken, bijvoorbeeld in het bestuurs- en civiele recht, verder moeten reizen. In de nieuwe opzet kunnen toestanden zoals met de Friese mestsilo met een zitting in Almelo dus net zo goed weer voorkomen. Het wordt voor de Friese burger, verdachten, getuigen en slachtoffers alleen maar lastiger om hun recht te halen. Het wettelijke recht om Fries te spreken voor het gerecht kan alleen dan in de praktijk ook werken als de rechtbank en het Hof in Leeuwarden open blijven als volwaardige locaties.'  

 

Verder wordt de werkgelegenheid in Leeuwarden verder uitgekleed omdat appèlzaken uit Flevoland en Zwolle niet meer in Leeuwarden, maar in Arnhem worden behandeld. In plaats van meer Rijksbanen voor Fryslân worden het er dus minder !

 

 

Bijlage:

Rechtspraak - voorgenomen besluit 31 aug 2015Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer