NIEUWS   21-06-2016


Dividend NOM steken in werkgelegenheid en economie

Motie in Provinciale Staten van 22 juni 2016

Sybren Posthumus 2015 lyts      

De Statenfractie van de FNP wil dat het dividend dat Fryslân van de NOM ontvangt, zoveel mogelijk weer in de Friese economie gestoken wordt. Dat wil de partij morgen in  Provinciale Staten van Fryslân met een motie naar voren brengen.         

  

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Financiën           

Reactie ? Mail  s.posthumusfryslan.frl 

Volgens de FNP is de werkgelegenheid in Fryslân nog altijd niet op het gewenste niveau en moet de Provincie daar wat aan doen. Met het dividend van de NOM, met een verwacht rendement van 7% op een investering van € 23 miljoen, kan er jaarlijks ongeveer € 1,3 miljoen in de Friese economie worden gestoken.  

  

Directe aanleiding voor de motie van de FNP is de aankoop van de aandelen in de NOM van het Rijk. Daarmee krijgen Fryslân, Groningen en Drenthe meer invloed en zeggenschap in de ontwikkelingsmaatschappij. De aandeelhouders van de NOM moeten nog een nieuw dividendbeleid vaststellen. Daarom is het volgens de FNP nu hét moment om daar als Staten van Fryslân een uitspraak over te doen. 

 

De FNP wil wel dat een deel van het dividend op de lange termijn terugvloeit in de Algemene Middelen van de Provincie Fryslân. Het gaat daarbij om € 270.000 op jaarbasis. Een bedrag dat de provincie kwijt is door misgelopen rente omdat die zogenaamde 'treasurymiddelen' nu niet ergens anders kunnen worden belegd. Maar het bedrag dat daarboven door de NOM wordt uitgekeerd, kan worden 'teruggeploegd' in werkgelegenheid en economie.

 

Het historische rendement van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen is ongeveer 7% op jaarbasis van de geinvesteerde gelden. 'Met de impuls van € 1,3 miljoen per jaar werkt Fryslân aan één van zijn kerntaken, namelijk het bevorderen van de regionale economie', stelt FNP-Statenlid Sybren Posthumus.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer