NIEUWS   06-07-2016


FNP: belang van de EU voor Fryslân in kaart brengen

Meerderheid Friezen wil niet uit EU stappen

 Sybren Posthumus 2015 lyts

 

 

Schriftelijke vragen aan het College van GS         

 

De Statenfractie van de FNP wil naar aanleiding van de Brexit en de daarop volgende discussie over een eventuele Nexit weten wat het precieze belang van de EU voor Fryslân is. Daarom heeft de partij vandaag vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân.   

 

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Europa 

Reactie? Mail s.posthumusfryslan.frl 

 

Sommige voordelen van de EU voor Fryslân zijn evident, zoals meer dan 70 jaar vrede, het bevorderen van de export en meer toeristen uit het buitenland. Maar de FNP wil ook weten hoeveel er over een wat langere termijn door Europa in Fryslân is geïnvesteerd.  

 

De FNP is voor alle duidelijkheid voor een pro-Europese koers. De voordelen van internationale samenwerking zijn duidelijk en in Fryslân is ook geen meerderheid van de bevolking die uit de EU wil stappen. Echter, omdat de discussie over een eventuele Nexit regelmatig terugkomt, wil de FNP helder in beeld hebben welke voordelen Fryslân allemaal heeft bij de EU.

In de vragen informeert Statenlid Posthumus wat de omvang is van het bedrag dat Europa de afgelopen 10-20 jaar in Fryslân heeft gestoken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan inkomenssteun voor boeren, plattelandsontwikkeling, Leader en Interreg. 

 

"Het Friese Merenproject is met Europese steun betaald, het opknappen van diverse binnensteden, organisaties zoals Wetsus en Mercator profiteren er van en ook boeren ontvangen inkomen uit Europees geld. Maar wat ontbreekt is een totaalplaatje", aldus Statenlid Sybren Posthumus. Pas dan heb je een goed overzicht en kun je een goede discussie voeren. Daarom wil de FNP ook weten wat de netto bijdrage per inwoner van Fryslân aan de EU is geweest. 

 

Met de informatie kunnen Provinciale Staten van Fryslân goed beslagen ten ijs komen en een discussie voeren gebaseerd op feiten. Voor de FNP zal daarbij het belang van de Friese inwoners voorop staan. En het belang van Fryslân bij Europa is groot. Denk alleen maar aan de export van € 5 miljard en de tienduizenden banen die daarmee annex zijn.  

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen belang EU foar Fryslân 

Antwurd op FNP fragen belang EU foar Fryslân Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer